За и против пројектне наставе. на блогу корисника Жељко Марчетић

За и против пројектне наставе

Пројектна настава има низ квалитета, донела је много добрих резултата у савремену школу,али има при томе и неке недостатке. У корист пројектне наставе можемо навести низ чињеница:

-Пројектна настава усмерена је према интересима учесника у наставном процесу (ученика и наставника)

-Развија се способност самоорганизовања и самоодговорности. Заједно се дефинишу циљеви пројекта, бирају методе реализације, прикупљају информације, обезбеђују ресурси.

-Спроводи се планирање усмерено ка циљу

-Интердисциплинарни приступ је неопходан за успешно остваривање пројекта

-Развијање социјалних компетенција резултат је заједничког рада са циљем постизања резултата односно остварења зацртаног циља.

-Активна улога ученика и нова улога наставника као организатора,

-Повезивање теоријског и практичног знања неопходно је за успешну реализацију пројекта.

-Стечена знања употребљива у реалном животу.

Пројекна настава има и неке недостатке:

-Може доћи до преваге практичних знања над теоријским у мери да то касније буде проблем ученицима.

-Може доћи до подвајања ученика у тимовима, неки ће на себе преузети већу одговорност и обавезе, док ће се други „провући“ уз њих

-Ученици добијају специфичне задатке унутар пројекта, мање знања стичу у делу који су радили други, може се десити да не сагледају ширину проблема.

-Захтева одређене организационе и материјалне услове: прилагођавање распореда образовно- васпитног рада у школама, опремљеност на вишем нивоу кабинета, радионица, библиотека.

-Захтева додатну обуку наставника и припрему ученика

Мислим да се недостаци пројектне наставе могу превазићи и да је њен значај немерљив у будућности.

 


Зид

Без коментара
Морате да се пријавите да бисте оставили коментар

Чланак

од Жељко Марчетић
Додато апр. 29 '12

Ознаке

Rate

Ваш рејтинг:
Total: (0 rates)

Архива