ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ПИТАЊА УПУЋЕНА МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ на блогу корисника Слободан Мартиновић

ДРАГЕ КОЛЕГЕ, ПОГЛЕДАЈТЕ ПИТАЊА КОЈА ЈЕ, НА ОСНОВУ ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ПОСТАВИЛА УНИЈА СИНДИКАТА ШКОЛА БЕОГРАДА. ПИТАЊА САМ ЛИЧНО САСТАВИО, А МИНИСТАРСТВО, ШТО МОЖЕТЕ ДА ПРЕТПОСТАВИТЕ, ИАКО ЗАХТЕВ НИЈЕ ОДБИЛО, ПРАКТИЧНО НИЈЕ ОДГОВОРИЛО НИ НА ЈЕДНО ОД ТИХ ПИТАЊА. ЗБОГ ТОГА ЈЕ У ТОКУ ПОСТУПАК ПРЕД УПРАВНИМ СУДОМ ПО ТОМ ПРЕДМЕТУ. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА БЕОГРАД З А Х Т Е В за приступ информацији од јавног значаја На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам*:  обавештење да ли поседује тражену информацију;  увид у документ који садржи тражену информацију;  копију документа који садржи тражену информацију;  достављање копије документа који садржи тражену информацију:**  поштом  електронском поштом  факсом  на други начин:*** _________________________________________ 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

1. Који су све семинари и пројекти осмишљени и реализовани од почетка реформе образовног система (од 2001)? 

2. Колико је које лице добило за ауторство и/или реализацију семинара и пројеката (за сваки пројекат и семинар појединачно, по имену, презимену и радном месту/функцији)? 

3. Да ли је међу ауторима и/или реализаторима семинара и пројеката било и лица која су учествовала у стварању и спровођењу реформе и ако има - која су то лица (по имену, презимену и радном месту/функцији)? 

4. Где су запослени аутори и реализатори семинара и пројеката? 4. Да ли је за осмишљавање и реализацију реформе неким лицима посебно плаћено? Коме (по имену, презимену и радном месту/функцији) и колико ? 

5. Из којих извора је обезбеђен новац за семинаре и пројекте, као и за реформу образовног система у целини? 

6. Колико су материјални, а колики персонални трошкови семинара и пројеката, као и реформе образовног система у целини? 

7. По ком критеријуму су бирана лица која су осмислила реформу и лица којима је поверено ауторство и/или реализација семинара и пројеката? 

8. Ко је (по имену, презимену и радном месту/функцији) и по којим критеријумима одлучивао о прихватању пројеката и семинара? 8. На основу којих и чијих истраживања у нашој земљи и страним земљама је изабран баш овакав облик инклузије деце са сметњама у развоју? 

9. Ко је (по имену, презимену и радном месту/функцији) осмислио баш овакав облик инклузије и да ли му је за то посебно плаћено? 

10. Одакле су обезбеђена средства за инклузију? 

11. Којим инструментима се мерила успешност инклузије код нас? 


Зид

Без коментара
Морате да се пријавите да бисте оставили коментар

Чланак

од Слободан Мартиновић
Додато сеп. 19 '14

Rate

Ваш рејтинг:
Total: (0 rates)

Архива