Блог Slavica

Друштво школских библиотекара Србије и Дигитaлна агенда

расписују
ПОЗИВ И КОНКУРС

за учешће на стручном скупу  - конференцији
I   КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ РАДА И ИЗЛАГАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ


Општи услови конкурса

-          На конкурс се својим радовима могу јавити сви запослени у основним и средњим школама РС који су чланови професионалне заједнице на мрежи: http://kolo.wall.fm/index.

-         

- - Своје радове пријављују попуњавајући све тражене податке у обрасцу за пријаву рада до 21. 11. 2012. године.

-      -  Пријављени рад може бити појединачан или резултат тимског рада – до 8 чланова тима.

-       -  Један појединац или један тим може да пријави један рад.

-        -   Пријављени радови требало би да се први пут приказују на овом стручном скупу и неће бити прихваћени радови који су већ учествовали на неком другом стручном скупу или конкурсу.


Теме пријављених радова
Онлајн-подршка током пријављивања и израде радова

Заинтересовани за пријаву рада имаће онлајн-подршку за израду радова:

-         Вебинар на тему Студија случаја и есеј – аналитичка и полемичко-документаристичка форма састава 19. 11. 2012. у 20.00 у оквиру Вебинар-клуба  (https://www.bigmarker.com/club_130 )
-        Послевебинарска активност: дискусија и расправа о примерима студија случаја и есеја, која ће бити отворена све време на интерактивном веб-алату Mightybell

-          Покренута по једна форумска тема на форуму Комуникација – интеракција – акција Професионалне заједнице за сваку конкурсну тему