Форум

О ОВОЈ МРЕЖИ Теме Одговори Последњи одговори
Иницијатива, оснивачи и циљеви
Какао је настала мрежа и који су јој циљеви
2 18 у Оснивачи
Регистрација, укључење, "живот" заједнице
Како се регистровати и укључити у рад мреже и учествовати у "животу" заједнице
7 7
Радојка Јаредић · март 7 '14
у Језик и писмо
Кодекс
правила понашања на мрежи и очекивања од чланова заједнице
1 17
Душица Урошевић · апр. 11 '12
у Правила понашања чланова
Питајте администратора / модераторе
питања за администратора или модераторе о било ком аспекту мреже
4 3
Славица Јурић · нов. 12 '12
у Ресетовање лозинке
ОПШТА ПИТАЊА ОБРАЗОВАЊА Теме Одговори Последњи одговори
Синдикална питања
форум о синдикалним питањима
2 22 у Штрајк у просвети 2014/15.
Статус просвете
форум намењен разматрању статуса просвете и просветног радника у друштву
2 41
Вера Козоморић · март 6 '14
у Чиме меримо положај струке у друштву
Технолошки вишак
болна питања технолошког вишка у образовању
1 6
Маја Радоман · јул 5 '12
у Како се решава технолошки вишак
Стручна друштва
форум за промоцију стручних друштава, информације из рада и друга питања из рада стручних друштава
4 6
Марица Стојшин · март 22 '13
у Друштво школских библиотекара Србије
Закони, правилници, стратешки документи
јавне расправе о правним актима који се односе на образовање.
4 19 у Нови Правилник о сталном стручном усавршавању
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Теме Одговори Последњи одговори
Семинари
Искуства са семинара и препоруке другима
4 54
Славица Вулић · март 5 '15
у Акредитација семинара који се изводе електронским путем
Неформални облици учења и усавршавања
форум посвећен неформалном стручном усавршавању
1 16
Добрила Костић · март 13 '14
у Бодови и / или знање
Лиценца
питања дозволе за рад и полагања испита
2 23 у Лиценца за наставника
Стручни скупови
размена информација и искустава о научним конференцијама, саветовањима, трибинама и другим стручним скуповима
4 14
Мира Меглић · март 20 '15
у Трибина ТРОУГАО ОДГОВОРНОГ ОБРАЗОВАЊА
Лични план професиналног развоја - портфолио
У новом Правилнику о сталном стручном усавршавању запослених у образовању чланом 20 предвиђено је да сваки запослени од 2014. мора да има портфолио професионалног развоја. Овај форум намењен је тој теми.
1 47
Марина Панић · окт. 4 '12
у Лични план стручног усавршавања
Стручно усавршавање на нивоу школе
Развојним активностима школа је дужна да планира и реализује различите видове стручног усавршавања својих запослених (члан 4 Правилника). Форум је посвећен иницијативи, искуствима и размени идеја у вези са различитим праксама у школи по овом питању.
2 31 у Предлози активности и облика стручног усавршавања на нивоу школе
НАСТАВА И ДИДАКТИКА Теме Одговори Последњи одговори
Наставне методе и технике
форум намењен питањима савремених наставних метода и техника
3 5 у Диференцирана настава
Екскурзије, школе у природи и студијска путовања
искуства звана ђачка екскурзија или школа у природи и наставничка студијска путовања
2 25 у Студијске посете
Стандарди
о стандардима у просвети
4 8
Славица Јурић · јан. 28 '13
у Стандарди за крај општег средњег образовања
Стручна литература
препоруке књига и других извора корисних за наставу и усавршавање
4 3 у Прпоруке литературе
Инклузија
Форум на коме се покрећу теме о инклузији
1 1
Јелена Шкодрић · март 20 '13
у Мишљење Интерресорне комисије
ТРИЈАДА: наставник, ученик, родитељ Теме Одговори Последњи одговори
Васпитна улога школе
расправе о васпитној улози школе и различитим васпитним ситуацијама, поступцима у којима делујемо васпитно
2 11 у Даровити ученици
Родитељ као партнер у образовању
управљачка, саветодавна и сарадничка улога родитеља у школи - искуства
2 12 у Модели и примери сарадње са родитељима
Изостанци и оправдања
искуства и предлози о изостајању с часова и правдању
1 5
Силвана Јовић · апр. 4 '12
у Слободна деца Самерхила
ШКОЛА НОВОГ МИЛЕНИЈУМА Теме Одговори Последњи одговори
Учење на мрежи
форум намењен разматрању учења путем мреже, тзв. електронског учења
1 11
Милорад Мурић · окт. 3 '12
у Електронско учење
Социјалне мреже и образовање
форум намењен феномену социјалних мрежа, њиховог утицаја на социјализацију (ученика), тансфер знања, вредности и друго
1 3 у Социјалмне мреже и ви
Иновације и креације
разматрања стваралаштва и иновативности у новим условима
3 7 у Игре и квизови у настави
Модерне педагошке теорије
форум за размену сазнања, линкова и извора, приказа и критичког осврта на модерне педагошке теорије.
1 2
Хамдо Хасановић · апр. 23 '12
у Алостерични модел учења
Интернет у настави
Форум је намењен предлозима, искуствима и идејама за примену интернета у настави
1 8
Анка Рашић · окт. 2 '12
у Идеје и услови
Вештине и компетенције за 21. век
форум се бави главним комптетенцијама и вештинама за 21. век
2 8 у Стратешки документи о вештинама за 21. век
КОНКУРСИ, ТАКМИЧЕЊА Теме Одговори Последњи одговори
Конкуси за ученике
форум за размени информација о конкурсима за ученике у којима образовни радник има менторску улогу
5 1 у Отворен је конкурс за Вип Екорепортере
Конкурси за наставнике и институције
форум за размену информација и идеја о конкурсима за наставнике или инстутуције
9 7
Мира Меглић · апр. 30 '16
у Еразмус + Темпус пројекти
Успеси на такмичењима, смотрама...
форум за похвалити се и похвалити, честитати на успесима и распитати се о тајнама успеха
2 4
Славица Јурић · јун 16 '13
у Дигитални час
Пројекти
Форум за размену информација о конкурсима за пројекте, размену искуства о њима и изношење резултата завршених пројеката, формалних и неформалних.
2 31
Мира Меглић · јан. 8 '16
у Конкурси за све у којима могу учествовати и просветари
ИДЕЈЕ И ПРЕДЛОЗИ Теме Одговори Последњи одговори
Тражим сарадника
Ако улазите у неки пројекат или активност и потребан вам је сарадник, покушајте на овом форуму...
2 22 у Сарадња Ученичких парламената
Тражим извор
Ако вам је потребна информација, књига, наставно средство... покушајте овде да огласите
2 2 у Огледи - Мишел Де Монтењ
Предлажем
Форум за конструктивне предлоге, акције, активности у области образовања
1 1
Мира Меглић · јун 2 '15
у Бесплатни програми за ученике
СВАШТАРА Теме Одговори Последњи одговори
Разбибрига
форум намењен којечему
2 3
Љиљана Рајчић · сеп. 29 '12
у КАКО ДА НЕ ПОЛУДИШ НА ЧАСУ
Вести из несвести, тј. са највишег нивоа
форум за гласине, опачине о оговарања - да нам буде лакше
1 2 у Друга шанса за Тому
Ђачка клупа - моја радост и моја мука
згоде и незгоде из учионице
1 0
Хамдо Хасановић · апр. 23 '12
у натписи
Веб-занимљивости
форум занимљивости и наваторија на вебу
2 4
Славица Јурић · нов. 7 '12
у НИКОЛА ТЕСЛА - ФИЛМОВИ, ТЕКСТОВИ, КЊИГЕ И СВЕ О ЊЕМУ
AKТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЦЕ Теме Одговори Последњи одговори
Одрживи развој
Послевебинареска активност:предлози наставне теме и садржаја у школским предметима у које се могу уградити садржаји, активности којима се ученици образују и васпитавају за одрживи развој
10 132
Вукашин Б. Васић · март 20 '15
у Актуелности - заштита животне средине ДА, зелена економија ДА, одрживи развој НЕ