Форум

Форум почетна » СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ Теме Одговори Последњи одговори
Семинари
Искуства са семинара и препоруке другима
4 54
Славица Вулић · март 5 '15
у Акредитација семинара који се изводе електронским путем
Неформални облици учења и усавршавања
форум посвећен неформалном стручном усавршавању
1 16
Добрила Костић · март 13 '14
у Бодови и / или знање
Лиценца
питања дозволе за рад и полагања испита
2 23 у Лиценца за наставника
Стручни скупови
размена информација и искустава о научним конференцијама, саветовањима, трибинама и другим стручним скуповима
4 14
Мира Меглић · март 20 '15
у Трибина ТРОУГАО ОДГОВОРНОГ ОБРАЗОВАЊА
Лични план професиналног развоја - портфолио
У новом Правилнику о сталном стручном усавршавању запослених у образовању чланом 20 предвиђено је да сваки запослени од 2014. мора да има портфолио професионалног развоја. Овај форум намењен је тој теми.
1 47
Марина Панић · окт. 4 '12
у Лични план стручног усавршавања
Стручно усавршавање на нивоу школе
Развојним активностима школа је дужна да планира и реализује различите видове стручног усавршавања својих запослених (члан 4 Правилника). Форум је посвећен иницијативи, искуствима и размени идеја у вези са различитим праксама у школи по овом питању.
2 31 у Предлози активности и облика стручног усавршавања на нивоу школе