Директор - лидер или менаџер - Директори и помоћници директора

Информације о групи

Директори и помоћници директора

Група је отворена за све Волела бих да директори или помоћници изнесу своје проблеме или идеје како бити успешнији , бољи.Свако искуство је драгоцено , а размена мишњења корисна.
Закачићу део текста на ову тему ,које је радио Институт зѕ педагошка истраживања.Интересује ме мишљење свих колега.Мислим да да директор треба бити и лидер и менаџер и психолог и психијатар ( у неким случајевима) , али и социјални радника и много штошта зависно од ситуације.


Dr Mirosava Đurišić-Bojanović 
Dr Slavica Maksić 
Institut za pedagoška istraživanja 
Beograd

DIREKTOR ŠKOLE - LIDER ILI MENADžER?

Demokratizacija i decentralizacija obrazovnog sistema pretpo- stavlja niz strukturnih, sistemskih i funkcionalnih promena koje se reflektuju na upravljanje školom i uloge koje obavlja direktor škole. U radu se razmatraju dužnosti i kompetencije direktora u propisima i školskoj praksi, da li je direktor škole menadžer ili lider i kakve su mogućnosti za obezbeđivanje profesionalnih resursa za upravljanje školom. Osnovne kompetencije upravljanja i organizacije uključuju planiranje, odlučivanje, rukovođenje i komunikaciju. Rezultati istraživanja sugerišu da uspešno upravljanje školom zahteva razvijene ne samo menadžerske, već i liderske funkcije, a visoke socijalne veštine predstavljaju njihovu ključnu kompetenciju. U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, osoba koja može biti izabrana za direktora treba da poseduje odgovarajuće obrazovanje, licencu i iskustvo u vaspitno- obrazovnom radu. Propisanim uslovima moguće je obezbediti efikasnu obuku, ali činjenica da lične predispozicije mogu biti prepreka ili prednost u sticanju potrebnih znanja i veština direktora ukazuje na neophodnost uključivanja selekcije u standardnu proceduru za izbor direktora.

Слажем се са свим горе наведеним. Али мислим да пре тога, директор или помоћник директора треба да буде наставник. Наставник који је све ово што сте ви и Институт рекли. Наставник треба све горе наведене вештине, особине и знања да користи у раду са ученицима и наставницима, а директор са наставницима и ученицима. А сви заједно са родитељима ученика. Итд
Форумску поруку уредио је Слађана Ђорђевић јул 8 '12
У потпуности се слажем с вама.И ја сам истог мишљења.
Слажем се и додајем. Директор или помоћник директора треба да буде лидер у настави и менаџер у организацији!
Да,да,да!!! Поред образовања, лиценце и искуства у образовно-васпитном раду директор и помоћник директора треба да УМЕ да поштује, уважава, разуме и ВОЛИ!!!
Заправо, мора да буде пре свега ЧОВЕК!
Слажем се са горе наведеним и додајем .Треба наћи баланс између менаџера и лидера,на пример: директор би  требао више да помаже,усмерава,мотивише него што наређује и контролише и да се не плаши своје конкуренције већ да учи како би био бољи.С друге стране у Закону система образовања и васпитања директор има и обавезу да контролише,наређује, проверава.Колико сам ја разумео у том закону су више менаџерске способноти директору дате. 
Поздрав свима! Сасвим сам сагласна са мишљењем колеге.Као дугогодишњи директор сматрам да је веома битно да директор не само контролише већ активно и учествује и наставном процесу кад год се укаже могућност:као део тима, као замена одсутног запосленог , као носилац неке активности ...То веома значи и ученицима и наставницима и родитељима...а и самом директору.Уједно свако од нас мора добро да упозна ресурсе којима располаже и веома је битно знати препознати ко је добар за који део у тиму, знати и управљати и организовати рад тима, али и личним примером показати како се у тиму ради.Свакако нас стишћу разни проблеми и балансирање људском ћуди, тако да, драге моје колеге, мислим дам нам је основни задатак да у свем овом хаосу останемо људи, како каже колегиница Боринка :)
Такође се слажем са свим горе наведеним. Међутим нико није рекао ни реч о проблемима који нас стежу са свих страна. Морамо бити менаџери, лидери, добри људи, помоћи свима, разумети све око нас, испоштовати локалну самоуправу и то што верујем и код вас нема новца ни за шта, испоштовати законе, стручна усавршавања, бити толерантан према не баш толеантним и често искомплексираним колегама, према ученицима, инклузији, родитељима......... Ово све можемо само уз помоћ чаробног штапића или имате и друге идеје?
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.