Предлози активности и облика стручног усавршавања на нивоу школе | Форум

админ.

У самом Правилнику дато је неколико примера активности које школа током године може организовати да би сваки запослени имао 44 сата годишње за стручно усавршавање у установи.

мало је непрецизно, али се може предвидети, како се то организује, на којим нивоима, већима или тимовима у школи; какав траг остаје о томе, тј. чиме се доказује и сл. Посебно ем занима хоће ли се то претворити у формалност или ће заиста бити спровођено.

Каква су ваша искуства у школама? Одржавају ли се угледни часови, представљања стручне литературе, представљања и анализе похађаних семинара итд? Имате ли и друге предлоге активности коеј могу да се рачунају као облици интерног стручног усавршавања на нивоу установе.

Sam Pravilinik kao i niz drugih podzakonskih akata je jako jako neprecizan...

Skola u kojoj radim je problem tih 44h SU u ustanovi rešila ili pokušala da reši na sledeći način: Tim za SU je napravio listu aktivnosti koje bi mogle da se smatraju SU u ustanovi.. Na osnovu te liste napravili smo Lične planove SU, pa planovena navou Stručnih veća i na kraju plan na nivou škole. 

Lista je sacinjena na osnovu aktivnosti koje su nabrojane u Pravilniku ali i na osnovu aktivnosti koje su potrebne za sticanje zvanja... 

Mi smo pod SU u ustanovi pored redovnih Odeljenjskih i nastavničkih veća, sastanaka Stručnih veća, sastanaka različitih timova i stručnih aktiva predvideli i neke druge aktivnosti... Pogledajte...

Svaka razmena iskustva kao i komentari su dobrodošli....

Прилози:
  SU_u_ustanovi.pdf (124.67Kb)
Биљана Пекић јул 17 '12
Као што сам већ негде написала, у мојој школи нема ни назнака овако организованом приступу стручном усавршавању., па бих имала неколико питања-ако је неко расположен да ми одговори и помогне:

1. Како се бодује усавршавање у установи-школи, видим у правилнику бодовање семинара, трибина... али како до наведених 44 сата-бода у установи , нпр. како се бодује приказ приручника, пошто бих ја хтела у августу, на првој Седници да прикажем Приручник за стручно усавршавање?

2. Како се бодује истраживање у установи?

Стручно усавршавање у установи - нема цену :) ! Тј. нити се плаћа нити се бодује.
44 сата су нам задужење у оквиру 40-часовне радне недеље.
План који је поставила Татјана Јовановић ме је на први поглед оборио са ногу! Прожимају се сви тимови, већа, органи, појединац у школи то је фантастично и управо оно што нама обично тражи надзор када оцењује Годишњи план рада. Колико вас је то радило и молим вас да напишете нешто о функционисању тимског рада у вашој школи. У мојој на жалост, функционишу само на папиру и у структури 40-часовне радне недеље а сав посао одрађују стручни сарадници и секретар!

Славице, Тим за стручно усавршавање је направио листу. У тиму нас је петоро. 

Код нас у школи тимови функционишу кад треба и колико треба. Можда су неки чланови тима више а неки мање активни, али функционишемо... : ))) 

админ.
Славица Јурић авг. 11 '12
Татјана, благо таквој школи и запосленима у њој и хвала што сте поделили с нама документ који је резултат вашег тимског рада.
Весна Сеничић авг. 16 '12
Зна ли неко од колега како треба да изгледаГодишњи план Стручног већа наставника (актива)? Шта треба да садржи?  Знам ја то да урадим ''из главе'', али верујем да постоји нешто налик на образац или бар списак ставки које план треба да садржи. Директор нам је рекао да оно што није написано у Годишњем плану неће моћи да се реализује. Као да ће се овако реализовати...
Рада Каранац авг. 17 '12
Биљана је поставила питање како се бодује усавршавање у оквиру установе, а ако знамо да то током једне године треба да износи 44 сата. С обзиром да Правилником није дат предлог нити упутства која би олакшала бодовање и запосленима у школама и нама у Школским управама, а јако су потребно због једнообразности вредновања у свим школама (проблем радника који раде у више школа,а другачије се бодују на пр. угледни часови, или наставник из једне школе у року од три месеца има 44 сата). Уз помоћ стручних сарадника из основних и средњих школа у Школској управи Чачак, смо у току израде једног Акта, који би садржао бодовања за сваку активност предвиђену Правилником, као и за конкретне активности које се реализују или ће се реачизовати у школама. Када Акт завршимо, биће презентован свим школама уз могућноср дораде и измене, а потом ћемо га сви користити као огромну помоћ, наравно, уз сталну могућност унапређивања. Поставићемо га на сајт наше школске управе, тако да га можете погледати  http://www.skolskaupravacacak.rs/
админ.
Славица Јурић авг. 26 '12
Доле је уграђен преглед свих важних аката, приручника, предлога образаца, извора и др. у вези са стручним усавршавањем са кратким приказом за шта су важни и како су настали. Клик на преглед води вас на Скуп-ит кураторски алат у којем ћете видети целу збирку, можете преузети обрасце и акте, појединачно прегледати изворе. Лично ћу ову збирку корстити уместо ППТ за излагање на Наставничком већу о изменама правилника, са СВОТ-анализом стања у школи и доношењем школског плана стручног усавршавања за наредну годину. Покушајте и ви.

Форумску поруку уредио је Славица Јурић авг. 26 '12
Драга Славице, ово је савршено и нешто што је, бар мени, јако потребно. Поделила сам линк својим пријатељима и просветарским групама на фејсбуку, за све оне који о овоме размишљају. Хвала. :)
Весна Гошовић авг. 26 '12

Покушаћу, свакако. Овај приступ је много инспиративнији и ефикаснији од досадних пауер-поинт (или других) презентација, а све што је важно на једном је месту. Па још приручник... Хвала.

Хвала Славици за све што ради. И овај пут је одрадила добар посао уместо нас. Већ сам све упутила на овај линк. Имам само ситну замерку  - зашто користите реч просветари? У мени буди  нека негативна осећања, ваљда зато што је много користе у медијима и то најчешће у негативном контексту.

Хвала, Славице, још једном, за сав ваш труд.

админ.
Славица Јурић авг. 28 '12
Има нешто што зову "језичка економика" или економија, Наташа. Не прибегавам њој, напротив, осим на мрежи и то само у насловима. Замислите наслов Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. Већина алат не омогућава толики број карактера. Јесте, могла сам ставити "просветних радника", бар не би звучало пежоративно, али је то много широк појам: ту су сви запослени у просвети. И мене је чудило зашто не ставе неки заједнички назив за оно "васпитачи, наставници, стручни сарадници". Недавно сазнах да Правилником нису, намерно, обухваћени чак ни директори, за њих ће се правити посебан правилник, него баш само ова три занимања, тј. 3 категорије занимања. Некако сам рачунала да кад се каже "просветар" мисли се бар на две категорије: наставник и пепси. :)
Хајде да се правимо да није пежоративно тако што ћемо додати једно Л и тако подсетити на право значење и порекло речи, а не оно што ми или други тој речи приписују. Дакле, ПРОСВЕТЛАРИ, може? :)
Славице, лике, лике, лике :).
За ПРОСВЕТЛАРИ и др.
Форумску поруку уредио је Слађана Ђорђевић сеп. 1 '12
У мојој школи до ове школске године није посвећивана пажња интерном стручном усавршавању (стручном усавршавању на нивоу установе). Прикази семинара, књига, приручника никога нису занимали. Била сам у ситуацији да на седници Наставничког већа покушам нешто да представим, али би ме прекинули, јер су наставници уморни и журе кући. Мислим да је једина светла тачка било Стручно веће учитеља, где су учитељи заиста размењивали мишљења и искуства о похађаним семинарима, коришћеном дидактичком материјалу, представљали примере добре праксе.

Претходне школске године, захваљујући инклузивном пројекту за који је школа конкурисала, успели смо да одржимо неколико огледних (угледних) часова, али се одазвало много мање наставника, него што је пројектом планирано.

Ипак, мислим да ће се ситуација ове школске године променити. Уз помоћ Славичиних сабраних дела о стручном усавршавању, наставници су на седници на Наставничког већа упознати са Правилником о сталном стручном усавршавању и већина је направила лични план стручног уисавршавања, на основу кога је направљен план на нивоу школе. Осим похађања акредитованих семинара, први пут се у њему налазе и њихови прикази, као и прикази приручника и уџбеника, дидактичког материјала, одржавање огледних часова и анализа истих. Такође, планирано је да школа у другом полугодишту организује стручни скуп, планиране су студијске посете, интерне обуке.

Направили смо некакву интерну "сатницу" (шта колико сати носи), на пример: прикази доносе 3 сата реализатору, а учесницима 1, огледни часови 5 сати реализатору (учесницима, такође, 1), реализатор интерне обуке такође добија 5 сати, док учесници добијају 2 сата. Још увек нисмо одредили колико сати носе студијске посете.

Данас је колегиница одржала први угледни час, планиран за ову школску годину (у оквиру њеног личног плана, али и плана на нивоу школе). На данашњем Педагошком колегијуму директорка је показала заинтересованост за стручно усавршавање, одредила тим за праћење остваривања плана, истакла да ће и сама присуствовати планираним облицима стручног усавршавања у установи.

Искрено се надам да ће све ово стварно заживети у мојој школи.
Форумску поруку уредио је Славица Гомилановић сеп. 26 '12
Марина Панић сеп. 26 '12
То све врло лепо звучи. Хвала Славице што си поделила са нама своје искуство. Код мене у школи, иако смо написали планове за лично усавршавање, није направљен план на нивоу  Педагошког већа и мислим да ником не пада на памет да држи часове или слично. Ја сам планирала неколико презентација (почев од презентације Мреже у школи) али, нисам сигурна колико ће колега прихватити такву врсту усавршавања (мада, да вам право кажем, желим и да поделим ово са људима којима је стало, а не да убеђујем оне, које ионако ништа не занима). Морам признати да ме хвата трема, и да није пријатно ни размишљати о томе да станете пред колеге и почнете причу (иако мене публика мотивише).
У мојој школи смо почели са активностима "угледни час", и сваки наставник који организује угледни час добија по 8 сати стручног усавршавања, постоји и интересовање других наставника да присуствују угледним часовима. Нико од нас нема искуства са таквим часовима, па је дилема које елементе мора да има угледни час, по чему се он разликује од других, шта се вреднује, ....
Мени је дуго требало да направим разлику између угледног и огледног часа. Углавном, колико сам на крају схватила, огледни час је час на коме примењујемо нешто што до сада нисмо примењивали (нову методу, ново наставно средство, итд). С друге стране, угледни час је "уобичајени" час, садржи све елементе као и часови које иначе држимо, само је мало "бољи" и требало би да представља пример добре праксе.
По мом мишљењу 8 сати за угледни час је превише. Угледни час је угледни час : )) То је час који је реализован као час редовне наставе и показао се као успешан, начин рада на том часу је дао добре резултате. И као тако успешан час држи се "јавно", у присуству чланова Стручног већа у школи или у присуству чланова Стручног актива предмета на нивоу општине, региона... Основни циљ часа је се прикаже начин рада на часу и размени искуство са колегама. После одржаног угледног часа обавезна је анализа истог. Писана припрема би требала да буде мало детаљнија. 8 сати је по мени много јер би то требао да буде већ реализован час, тако да су припреме око око самог тока часа мале. Треба водити и записник о анализи идн дискусији након часа. Сви присутни чланови већа одн актива треба да се потпишу као доказ да су били присутни, јер је то вид СУ у установи. Припрема писана за тако одржани час се чува и део је портфолиа који смо у обавези да правимо. 
Странице: 1 2 »