Конкурси Друштва школских библиотекара Србије | Форум

Весна Гошовић сеп. 13 '12

Објављени су конкурси за доделу Награде "Мина Караџић" и за избор радова који представљају најбоље примере сарадње школског библиотекара са осталим актерима у школи и окружењу. Радови ће бити презентовани на 4. Смотри стваралаштва школских библиотекара Србије која ће се одржати 22. октобра у Београду.

Више информација о темама, условима и начину пријављивања на конкурсе пронаћи ћете на блогу Друштва школских библиотекара Србије.

http://skolskibibliotekari.wordpress.com/

http://skolskibibliotekari.wordpress.com/category/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/

Форумску поруку уредио је Весна Гошовић сеп. 13 '12
Ако сте школски библиотекар, психолог, педагог, наставник, погледајте конкурс за Смотру стваралаштва школских библиотекара Србије - јесен 2013.
http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/glavni/index.php/konkursi-drustva/67-smotra-jesen2013