Диференцирана настава | Форум

Диференцирана настава је пример добре праксе у имплементацији инклузивног образовања. Кроз диференцијацију наставе учење се прилагођава сваком детету и помаже да свако дете достигне властити максимум у учењу. У диференцираним одељењима наставници:
- почињу од нивоа на ком су ученици ( не од прве странице уџбеника)
- полазе од чињенице да међу ученицима постоје суштинске разлике које их чине индивидуама
- користе широк спектар наставних стратегија
- обезбеђују конкретне начине за сваког појединца да учи што брже и што темељније...
У школском Развојном плану Основне школе "Бранислав Нушић" стратегије диференциране наставе нашле су посебно место. Прегледајте их у прилогу.
Упућујем Вас и на линк www.inkluzija.org/index.php
Форумску поруку уредио је Боринка Стојиловић сеп. 28 '12
Прилози:
  razvojni plan 2017 K.doc (1032Kb)
Мислим да је диференцирана настава идеално решење за ученике,јер на тај начин сваки ученик може да се истакне у домену својих могућности.
Диференцирана настава омогућује да у раду учествују сви ученици, свако у складу са својим могућностима. После таквих часова задовољни смо сви: ученици јер су превазишли своја очекивања, а наставници јер им ученици излазе из учионице са осмехом на лицу разговарајући о часу. 
Погледајте део часа, у првом разреду, где је заступљен диференцирани рад (од 4:10 минута). То конкретно значи да је у центру образовног процеса само дете, са својим специфичним потребама и могућностима. Сви смо уживали у раду - ученици, учитељица Боринка, Тони - педагошки асистент, наставница Каћа(информатичарка-сниматељ), педагог Бранка, директорка Маја...
http://youtu.be/jOnca5ql310