Практична настава у машинству - Интернет у настави

Информације о групи

Машинска група предмета

Група намењена наставницима машинске групе предмета и свима којима је техника блиска.

У оквиру ове теме можемо размењивати искуства у вези практичне наставе.
У подручју рада машинство и обрада метала у нашој школи већина ученика похађа часове практичне наставе у машинској радионици, где поред ручне обраде постоје класични стругови и глодалице. Од прошле школске године смо увели налог преко кога се у тим радионицама може одрадити неки део за бивше и садашње запослене.Сви у школи поштују ту процедуру отварања налога, задуживања материјала и израде делова по цртежу. Техничари за компјутерско управљање и оператери машинске обраде реализују практичну наставу у кабинету са ЦНЦ машинама-струг и глодалица, које је школа добила у оквиру КАРДС пројекта. 
Форумску поруку уредио је Oливера Поњавић окт. 4 '12
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.