Уџбеници - Енглески језик

Информације о групи

Енглески језик

Група намењена наставницима енглеског језика.
Поздрав свима, нови сам члан, предајем у основној школи али само вишим разредима  и волела бих да овде поделимо искуства са уџбеницима које користимо.
Pozdrav,Mirjana

 Ja sam se nedavno pridružila grupi,ali nisam  nisam dobila odgovor na svoje pređašnje pitanje.Naime ja takođe engleski predajem u osnovnoj školi,a od udžbenika koristim Zavodov-Enjoying English u višim,a Easy u nižim razredima.Na sekciji i pripremi za takmičenje koristim Klett-ov Messages i "Znam za više",od skora po malo i Bigz-ov"Step by step".Zapravo,radim u maloj seoskoj školi gde nisam u mogućnosti da uvedem neku,možda bolju literaturu.Ono što mene zanima,obzirom da se puno priča o standardima,a oni za strane jezike ne postoje,jeste da li neko od vas možda ima neke standarde i da li ste ih uvrstili u svoje planove,programe i pripreme?

Марија Јовић нов. 18 '12
Здраво колегинице,


Ја користим Happy House 1, 2, Discover English Starter, 1 и Challenges 1,2,3,4. Предајем свим разредима и задовољна сам свим уџбеницима осим понегде Discover Starter који је на почетку мало преобиман и Challenges 4, који би могао да има мало бољу структуру. Иако радим у сеоским школама, уџбеницима сам задовољна. Увек мислим да је боље да уџбеник богатији па да ја одаберем вежбања, него да буде полупразан и лак, па да морам да додајем вежбања сама, што је, сложићете се, поприлично захтевно када предајете у 8 разреда и свим могућим кобинованом одељењима. Сви уџбеници које сам навела имају богате радне свеске, што ми пуно значи и сви уџбеници за ниже разреде имају ЦД ромове а за више аудио дискове што стварно додатно мотивише ученике, нарочито ове мале. Стандарде немамо, руководимо се Европским заједничким оквиром и Правилником о оцењивању. Маријана, рекосте да нисте у могућности да мењате литературу. Смем ли да питам због чега? И пријатељска напомена: на мрежи просветних радника се обавезно пише ћирилицом :)

И ја радим у сеоским школама (тачније, две школе) и уме ту да буде проблем око промене издавача али мислим да ту директор игра главну улогу. Када сам почела да радим, затекла сам Заводове уџбенике, онда сам наручила Challenges и већ наредне године прешла на Klett - Messages по коме радим већ трећу годину. Прошле године сам видела и Бигз-ове уџбенике а сад видим да и Логос нуди неке наслове. Ја сам Klett-ом генерално задовољна, уџбеници су довољно богати а опет нису пренатрпани, мада ми се по ономе што сам видела чини да Логос нуди много разноврсније уџбенике (презентација на нету). Зато сам и отворила ову тему. Што се стандарда тиче, слажем се са колегиницом Маријом. Ми их, на жалост или нашу срећу, нисам сигурна, још увек немамо.
Да,верујем да немате стандарде,али се од нас очекује да их сачинимо,барем је тако нама речено на протеклом семинару.Заправо у наредних неколико година у свим школама ће се спровести екстерна евалуација,где ће надзорници између осталог посећивати часове и од нас захтевати припрему са стандардима.Пилот школе се увелико бирају,неке су већ и посећене,а конкретно у сеоској школи у месту у ком живим(иако ту не радим) у уторак долазе надзорници,а колико сам упућена захтеви су им обимни.

  Што се тиче Маријиног питања,уџбенике не мењам из разлога што већина ученика живи у тешкој материјалној ситуацији,тако да уџбенике наслеђују од претходних генерација јер родитељи просто не могу нове да им приуште,а као што и рекох тамо где постижем добре резултате уводим и додатну литературу.Хвала на пријатељској сугестији!

И опет ћу да се изнервирам! Стандарде не можемо ми да сачињавамо као појединци, зна се шта су стандарди, дакле, нешто што је прописано и  јединствено за све, а не произвољно. Замислите како би изгледала производња хлеба  када би свака пекарска индустрија правила своје стандарде. Поређење можда није најсрећније али се надам да разумете шта је писац хтео да каже. Док Министарство не пропише стандарде за стране језике и не упути нас како да их примењујемо, не пада ми на памет да сама нешто петљам око тога.
Тако сам и ја одреаговала,да бих трагајући на нету за стандардима нашла  ово и сада сам у дилеми да ли да их сврставам у своје планове и припреме,јер је то свакако обиман посао.                                                                                    Образовни стандарди за крај обавезног образовања

 

Образовни стандарди дефинисани су за следеће области:

 

  • Разумевање говора
  • Усмено изражавање
  • Разумевање писаног текста
  • Писано изражавање
  • Граматика и лексика

 

 

У области разумевања говора ученик/ученица на основном нивоу

 

Р.Г.1.1 Разуме основне инструкције наставника и адекватно реагује на њих

Р.Г.1.2 Разуме и користи основне форме учтивог обраћања

Р.Г.1.3. Разуме основне фразе и најфреквентније речи предвиђене наставним планом и програмом

 

У области разумевања говора  ученик на средњем нивоу (подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног нивоа):

 

Р.Г.2.1. Разуме краће дијалоге,приче и песме о темама предвиђеним наставним програмом

Р.Г.2.2. Разуме основна начела вођења разговора

 

 У области разумевања говора  ученик на напредном  нивоу(подразумева се да је ученик савладо све захтеве основног и средњег нивоа):

 

Р.Г.3.1. Разуме и издваја кључне информације из разговора

Р.Г.3.2. Разуме и адекватно реагује на усмене поруке у вези са личним искуством и активностима на часу

 

 

У области усмено изражавање ученик/ученица на основном нивоу:

 

У.И.1.1. Правилно изговара гласове

У.И.1.2. Ради на увежбавању коректног изговора,акцентовања и интонације исказа

У.И.1.3. Даје основне информације о себи и свом окружењу(у зависности од узраста)

 

 

У области усмено изражавање ученик/ученица на средњем нивоу: (подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног нивоа):

 

У.И.2.1. Описује у неколико реченица познате теме и догађаје из прошлости,садашњости и будућности користећи познате језичке елементе

У.И.2.2 Препричава у неколико реченица садржаје писаних илустрованих текстова

У.И.2.3. Усваја нови вокабулар

У.И.2.4. Изражајно чита

 

 

У области усмено изражавање ученик/ученица на напредном нивоу: (подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног и средњег нивоа):

 

У.И.3.1. Пореди и интерпретира садржаје текстова

У.И.3.2. Учествује у расправи

У.И.3.3. Уме да одбрани своју тврдњу/став

У.И.3.4. Уме усмено да обавести некога о нечему и да опише нешто(да формулише своје мишљење)

У.И.3.5. Препричава текстове,са и без сажимања

 

У области разумевања писаног текста ученик/ученица на основном нивоу:

 

Р.Т.1.1. Разуме кратке текстове које чита наглас и у себи,а који садрже познате језичке елементе

Р.Т.1.2. Може у тексту да разликује битно од небитног

 

 

У области разумевања писаног текста ученик/ученица на средњем нивоу: (подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног  нивоа):

 

Р.Т.2.1. Проналази и  издваја основне информације из текста према датим критеријумима

 

 

У области разумевања писаног текста ученик/ученица на напредномнивоу: (подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног и средњег  нивоа):

 

 

Р.Т.3.1. Адекватно интерпретира садржаје илустрованих и писаних текстова

Р.Т.3.2. Изводи закључке засноване на датом тексту

Р.Т.3.3. Издваја кључне речи и резимира текст

 

 

У области писано изражавање ученик на основном нивоу

 

П.И.1.1. Зна и примењује енглески алфабет

П.И..1.2. Саставља једноставну,разумљиву,граматички исправну реченицу

 

 

У области писано изражавање ученик на средњемнивоу :(подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног   нивоа):

П.И.2.1. Саставља једноставан текст  и уме да га организује,у зависности од узраста,у смисаоне целине(увод,разрада,закључак)

П.И.2.2. Пише резиме краћег текста

 

У области писано изражавање ученик на напредномнивоу :(подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног и средњег  нивоа):

 

П.И.3.1. Издваја кључне информације

П.И.3.2. Пише текстове од 50 до 100 речи у зависности од узраста

 

У области граматика и лексика ученик/ученица на основном нивоу

 

Лексика

Л.1.1. Уме да користи речник страних речи и израза

Л.1.2. Поседује одређени фонд речи у зависности од узраста

 

Граматика

Г.1.1. Препознаје врсте речи

Г.1.2. Препознаје различита глаголска времена

 

 

 

У области граматика и лексика ученик/ученица на средњем нивоу :(подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног   нивоа):

 

Лексика

Л.2.1. Препознаје различита значења основних вишезначних речи у једноставним примерима

 

Граматика

Г.2.1.Познаје врсте речи и одређује их у датим примерима

Г.2.2.Одређује глаголско време у реченици

Г.2.3. Познаје начин грађења основних глаголских времена

 

У области граматика и лексика ученик/ученица на напредном нивоу :(подразумева се да је ученик савладао све захтеве основног и средњег   нивоа):

 

Лексика

Л.3.1. Уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава,контекста или порекла

Л.3.2. Зна значења речи и фразеологизама из школских текстова и правилно их употребљава

 

Граматика

Г.3.1. Зна и у своме говору примењује научена граматичка правила(уме да их објасни и зна терминологију у вези са њима)

Морате бити члан групе да бисте писали поруку.