Стандарди за крај општег средњег образовања | Форум

админ.
Славица Јурић јан. 28 '13
Колеге, објављен је нацрт Образовних стандарда за ктај општег средњег образовања на цајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања на овој адреси: http://www.ceo.edu.rs/novost/37-javna-rasprava/126-predlog-standarda-srednje-obrazovanje
Отворена је јавна расправа, али нисам сигурна колико је јавна ако с екоментари других не виде. Препоручујем сви наставницима, пре свега гимназија, да добро размотре документе у прилогу на овом сајту: оне који су везани за њихов предмет и опште и међупредметне компетенције; да се укључе у расправу чак и ако не верују да могу утицати.

Форумску поруку уредио је Славица Јурић јан. 28 '13