Стандарди за крај првог циклуса образовања и васпитања - Разредна настава

Информације о групи

Разредна настава

Група је формирана да окупи учитеље, да успостави везу за предметном наставом и пружи информације  о првом циклусу образовања и васпитања. 
Горица Матић март 23 '13
За почетак ево стандарда за крај првог циклуса. Желела бих чујем учитеље првака, па да разменимо ставове о  стандардима за крај првог разреда.
Прилози:
  Opšti standardi za kraj prvog ciklusa.doc (113.5Kb)
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.