континуинирана обука наставника грађанског васптања - Грађанско васпитање

Информације о групи

Грађанско васпитање

Размена искустава из наставе,употреба наставних средстава,сарадња Ученичких парламената школа
Један од већих проблема наставе ГВ-а је и обука и едукација наставника. Поједини наставници су прошли обуке Министарства просвете за поједине разреде, док око 100 наставника прошло специјалистички курс за наставнике ГВ -а у основним школама. Овај сајт може бити од користи за размену знања и вештина као и ставова/вредности потребних за извођење наставе ГВ-а. Ево неких згодних приручника.
модератор
          Веома корисни прилози за све оне који виде наставу грађанског васпитања као нешто веома важно и корисно за друштво, наставнике који је изводе, и за ученике који је похађају.

          Није баш јасно зашто се обуке за наставнике  изводе веома ретко. Једнодневне обуке по систему - седите ту неколико сати, слушајте наша искуства и препоруке за извођење наставе грађанског васитања -стекли сте  право да изводите наставу грађанског. Мало је нас имало срећу да прође обуке из  грађанског васпитања за све разреде средње школе, специјалистички курс на ФПН, обуку из употребе филма као додатног наставног средства у извођењу наставе грађанског васпитања. Није  баш јасно ни зашто су, неки од нас, били обучавани и за нешто што се још ни  не назире у наставним плановима и програмима (хуманитарно право). Но од тога свакако нема штете, од вишка глава не боли.

        Не види се ни да неко покушава да освежи приручнике за наставнике, план и програм. 

        Зато је корисно да се ми на мрежи потрудимо и разменимо искуства, приручнике, припреме, информације уопште. Таква пракса, и из осталих предмета, оживеће нашу мрежу и даће јој прави смисао,улогу и значај.


И данас се различито тумаче мотиви увођења наставе грађанског васпитања. Саме обуке су вођене не плански, ко је имаш шансу да упадне, да га директор пошаље имао је среће. Иако постоји правилник који регулише ко може да изводи овај предмет он и даље служи као попуна фонда. Тако наставници који из свог матичног предмета сада имају фонд не предају више ГВ а прошли су одређене обуке. Предмет се додељује и наставницима који нису компетентни али и онима који немају интересовање за овај предмет. Током дугогодишњег праћења проблематике сусрео сам се са многим бисерима и случајевима.
Мени лично су обуке Грађански иницијатива на ФПН-у биле од велике користи. Контакти и сарадња са многим колегама помогли су ми да уклопим наставне садржаје са материјалима обуке.
Само министарство није заинтересовано за предмет па се обуке неплански и ретко одржавају. Последње обуке су коришћење за промовисање инклузије, а сам део обуке и обустављен.
Управо умрежавање колега и сарадња везане за овај предмет је од великог значаја.
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.