Концерт као мултимедијална уметничка презентација - Музика

Информације о групи

Музика

Група је намењена наставницима музичких предмета у основним и средњим музичким школама, као и наставницима Музичке културе у свим осталим школама. 

Овде ћемо размењивати искуства и информације, заједнички планирати пројекте ... 

Моја идеја приликом покретања ове теме јесте да колеге које предају музичке предмете у основним и средњим музичким школама подстакнем на размишљање о могућностима креативнијег приступа организацији школских концертних активности. Имајући у виду да се интерни часови и школски концерти у основним и средњим музичким школама организују махом по принципу „најава тачке – извођење“, најчешће без покушаја да се макар нешто додатно каже о делу које се изводи или о композитору који га је написао, сматрам да у начину осмишљавања концерта постоји доста простора за испољавање креативних потенцијала, како наставника, тако и њихових ученика. Као једна од могућих идеја намеће се она која би звуку тј. музичком извођењу придружила говорену реч, у виду занимљивих и поучних података о времену настанка дела, његовом аутору, програмској концепцији, које би могли да презентују (а уз помоћ предметног наставника и припреме) сами извођачи или пар ученика који су те вечери одабрани за улогу „водитеља“ концертног програма. Идеално би било да се, у случају постојања одговарајућих техничких услова, музици и речи придружи визуелна компонента у виду видео-пројекције, слајдова који би на различите начине пратили причу о делу и његово извођење (фотографије композитора, визуелна уметничка дела сличне тематике и сл.). Моја идеја јесте заправо организација концерта као мултимедијалне уметничке презентације, која би концертне наступе учинила не само интересантнијим, већ и инструктивнијим, јер би и ученицима и публици било омогућено да сазнају и науче нешто о околностима настанка музике коју слушају или изводе (чиме би било продубљено њено разумевање), као и да искусе и размотре питање интеракције музике и других уметности. Позивам колеге, не само оне који предају музичке предмете у основним и средњим музичким школама, већ и наставнике музичке културе, као и све колеге који себе сврставају међу љубитеље музике и концертних активности, да изнесу своје мишљење о овој теми, да са нама поделе сопствене идеје и искуства која се односе на област организације концертног живота у њиховој установи или у локалној средини.

Нинин чудесни свет


Ово је наш мултимедијални покушај од прошле године. Нина је била матурант теоретског одсека. Спојили смо рад са часова информатике, клавира, историје музике, али смо имали и необичног госта концерта - Нининог оца у оквиру пројкета "Са родитељем на подијуму". 

Ево линка са блога којим смо пропратили ову нову праксу: 

http://marijaligetibalint.blogspot.com/2014/05/blog-post_4.html


Волела бих да чујем какве програме реализујете! 

Форумску поруку уредио је Марија Лигети Балинт јан. 29 '15
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.