Nastava likovne kulture u školama u Srbiji - Ликовна култура-Основна школа

Информације о групи

Ликовна култура - Основна школа

Иновације у настави, упоређивање планова и програма, ликовни конкурси.
U oktobru 2013. godine sam se vratio u nastavu, kao nastavnik likovne kulture u osnovnoj školi. Neko vreme sam, baveći se celokupnom slikom obrazovanja, izgubio iz vida nastavu ovog predmeta. 

Utisci su poražavajući. Veza između standarda, planova, knjiga, ciljeva nastave likovne kulture je teško vidljiva. Kada poledamo praksu, to još gore izgleda.

Učenici dolaze u peti razred likovno (vizuelno) nepismeni, sa već ukorenjenim šablonima "izražavanja", načinom upotrebe medija, odnosu prema predmetu, motivima koje treba crtati i slikati. I naravno, sa famoznim pitanjem: "Šta tu ima da se razmišlja ili da se razgovara?! Zadajte temu, pa da crtamo!"

Zanimalo bi me kako i da li drugi rešavaju ovakve probleme.

Форумску поруку уредио је Живан Бачујков март 7 '14
Морате бити члан групе да бисте писали поруку.