Предлози школских садржаја и активности о одрживом развоју | Форум

Цитат од Сузана Лазаревић Петровић Мој предлог је да свако у оквиру свог предмета провуче тему, да не идемо толико у ширину.


У потпуности подржавам ову идеју. Запнимо сви, свако у својој струци: економисти економију, биолози биологију, учителјице педагогију када се едукују... Сви као један, узајамно, као интегрални социјални капитал.

Али када професори српског почну да шире пароле... Шта да се ради. Можда нисмо заслужили боље.
модератор
Мислим да је за почетак, довољно што је већина наставника проблем препознала и што има места да се бројне активности реализују без увођења новог предмета. Док чекамо системско решење не видим разлог да не радимо на развијању свести код деце о здравој планети и здравим стиловима живота...

Садржаји неколико предмета од првог до четвртог разреда (свет око нас, природа и друштво, чувари природе) обухватају неколико важних тема из области одрживог развоја и на учитељима је да то испрате, али и да повежу са другим темама и предметима. И најбоља активност нема смисла ако се не ради у континуитету. Значи, када обележавамо значајне датуме (Дан планете Земље и сл.) није довољно да само тог дана причамо о важности очувања ресурса које имамо. Много је боље да током године имамо активности са децом  које говоре о том значају, а да нам овај датум послужи као тренутак када сумирамо те активности, изводимо закључке и настављамо даље...

Форумску поруку уредио је Дијана Јовановић феб. 27 '15
модератор

Тачно тако. Свако од нас може у оквиру свог предмета да посвети мало времена овој теми. У оквиру Техничког и информатичког образовања већ постоје наставне јединице које обрађују ову тему, али ако не "запнемо сви" неће бити резултата. Потребна је едукација свих, наставника, родитеља, ученика јер је неопходно  "развијати свест о значају одрживог развоја". 

Ево линкова до видео записа који се могу искористити за рад са малишанима

Better Light with less energy

Energy, let's save it!

Ирена Лилић феб. 27 '15
Јуче сам написала да бих одрживи развој повезала са предметом здравствена нега.Иначе, тај предмет и предајем. Ево образложења!Игром случаја се погодило да сам ове недеље имала садржај модула:"Управљање медицинским отпадому циљу заштите здравственог особља". НПР.Ово је од превелике важности значајно у наставној бази где ће се шта одложити. Да би наши ученици то практично савладли они се са тим  морају упзнати у кабинету и бити у стању да наведу и разумеју како се управља медицинским отпадом у циљу личне заштите и безбедности на раду. Најједноставније речено, мада је то широк појам, треба да знају где се одлажу оштрице- игле, брауниле... (у жутом контејнеру и пуне се до 3/4), где се одлаже инфективни отпад- бризгалице запрљане од крви, системи од инфузија, рукавице, пелене, катетери... (у жутој кеси) и комунални отпад- пластичне флаше, ампуле, фолије од бризгалица, игала... (у црној кеси). Фатална је грешка ако се не испоштује оваква процедура.

Пошто се предмет здрвствена нега састоји из два дела-теорија и вежбе и уско су повезане ми ово изучавамо и из теорије и из вежби.Али, не само сада са овим садржајем модула, него и у глобалу препознајем одрживи развој у свом предмету, поготово у наставној бази где је од велике важности првенствно комуникација, медицинска етика, редовно пресвлачење болесника, затим је јако битна и исхрана болесника, јер је саставни део терапије,а још битније на који начин ће се одложити остаци хране...И оно што је јуче било поменуто на вебинару о штдњи струје- то се свакако примењује у болници. Има још много тога, али нећу се више расплињати.

И још бих само додала да у оквиру нашег предмета стално обележавамо важне датуме спроводећи акције са ученицима и наравно, правимо плакате које истакнемо на видном месту у холу школе.То спроводимо током целе школске године у оквиру секција.

  

Моја школа је ове школске године у пројекту Еко школа. Колегинице задужене за овај пројекат имају заиста пуно креативних идеја како корисно  искористити коришћени папир, амбалажу ( тетрапак, пластика, старе сијалице). Правиле су новогодишњу јелку, украсе од сијалица и дна пластичних флаша, разне ствари од тетрапака, цвеће од пластичних флаша, предиван лустер од старих малих теглица.... Развијамо свест код ученика о очувању природе прављењем компостера у који они сами одлажу остатке ужине - наравно, упознати су са тим који остаци смеју да се баце у компостер. Ученици чине еко патролу која за време великог одмора гледа и опомиње ученике ако је могуће. Разним активностима укључени су сви наставници школе и тако дајемо пример ученицима. Можда и није много, али ваља почети.
Поред организовања различитих акција (нпр. прикупљање и разврставање отпада) и обележавања значајних датума потребно је да одрживи развој постане саставни део и редовне наставе.

Ако сам добро разумела колегиница Биљана Арсенијевић је предложила да овде напишемо на који начин бисмо уклопили садржаје из области одрживог развоја у пстојеће наставне планове и програме.

Као професор рачунарства и информатике са ученицима  првог разреда гимназије, у оквиру теме "Архитектура рачунарског система" једна наставна јединица је посвећена прикупљању и рециклажи електронског отпада. Сматрам да поред основних делова рачунара и њихових функција ученици треба да се упознају са значајем прикупљања и рециклаже електронског отпада.

Као одељенски старешина са ученицима из одељења обележавамо значајне датуме, организујемо квиз о потрошњи воде. Планирам и посебан час одељенског старешине о одрживом развоју.

Цитат од Светлана Мандић Поред организовања различитих акција (нпр. прикупљање и разврставање отпада) и обележавања значајних датума потребно је да одрживи развој постане саставни део и редовне наставе.

Ако сам добро разумела колегиница Биљана Арсенијевић је предложила да овде напишемо на који начин бисмо уклопили садржаје из области одрживог развоја у пстојеће наставне планове и програме.

Као професор рачунарства и информатике са ученицима  првог разреда гимназије, у оквиру теме "Архитектура рачунарског система" једна наставна јединица је посвећена прикупљању и рециклажи електронског отпада. Сматрам да поред основних делова рачунара и њихових функција ученици треба да се упознају са значајем прикупљања и рециклаже електронског отпада.

Као одељенски старешина са ученицима из одељења обележавамо значајне датуме, организујемо квиз о потрошњи воде. Планирам и посебан час одељенског старешине о одрживом развоју.


Колегинице Светлана, јесте ли прочитали шта сам писао о парадигми одрживи развој? 


Зашто Ваше акције које су феноменалне и насушно потребне не назовете Рециклирање или било како другачије него називате нечим што са тиме нема никакве  везе?

Форумску поруку уредио је Вукашин Б. Васић феб. 28 '15
Повезано са ову тему могу вам пренети искуства из Македоније. У оквира проекта ЕКО школа школски тимови су прошли неку обуку и десиминирали код колега, а сви наставници сада су обавезани да у своје годишње планирање убаце еко теме, сваки у оквиру свога предмета да пронађе везу и да да допринос теми и повећање свесности код ученика. Теме су: вода, енергија, одржавање школске зграде и дворишта, отпад, бидиверзитет, транспорт, здравље, одржлив развој школе и из уз сваку ову целину следе десетинак теме које би могле да се обраде на часу. (види у прилогу)

Часови могу да биду занимљиви ако добро се осмисле, пример: матерњи језик - пише песме, есеје исл. на ту тему; математичари рачунају смањене електричне струје ... сваки може да изнађе своју тему. 

Прилози:
  Eko sodrzini.doc (198.5Kb)
Цитат од Душко Перински Повезано са ову тему могу вам пренети искуства из Македоније. У оквира проекта ЕКО школа школски тимови су прошли неку обуку и десиминирали код колега, а сви наставници сада су обавезани да у своје годишње планирање убаце еко теме, сваки у оквиру свога предмета да пронађе везу и да да допринос теми и повећање свесности код ученика. Теме су: вода, енергија, одржавање школске зграде и дворишта, отпад, бидиверзитет, транспорт, здравље, одржлив развој школе и из уз сваку ову целину следе десетинак теме које би могле да се обраде на часу. (види у прилогу)

Часови могу да биду занимљиви ако добро се осмисле, пример: матерњи језик - пише песме, есеје исл. на ту тему; математичари рачунају смањене електричне струје ... сваки може да изнађе своју тему. 


На основу овога што сте рекли, може се закључити да сте на правом путу: ПРОЈЕКАТ ЕКО ШКОЛА. ПС Чак и орджив развој школе, као круна свега наведеног, јасно указује да се мисли на воду, енергију, одржавање школске зграде и дворишта, отпад, биодиверзитет, транспорт, здрвље. Свака част, браво! Само напред!

У новобеоградској основној школи, у којој радим, такође се, по слободном избору наставника, обележавају значајни датуми из Еколошког календара, чије садржаје повезујемо са садржајима наставних предмета у оквиру разредне наставе: свет око нас/природа и друштво, чувари природе, српски језик, час одељенског старешине, слободно време, слободне активности. Дакле, на часовима обраде кроз мултимедијалне презентације, истраживачки рад, дебате, а утврђивања кроз квизове, еколошко-ликовнe радионицe, моделовањa, стрипове, игроказе... све у циљу активне, занимљиве, наставе, која даје боље ефекте, јер деца лакше, брже и више могу да науче.

Један од наших малих доприноса:  Поводом Светског дана заштите животне средине (5.јун) у школском дворишту је одржана јавна презентација (перформанс) свих до тада остварених и на било који начин представљених еколошких датума и садржаја током школске године, у виду паноа, плаката, драмских приказа/игроказа, маскембала - костими од кеса, ликовних радова ученика у облику стрипа, моделовања предмета од амбалаже, кућица за птице, сличица од рециклираног папира, парола које су након приредбе постављене у баштици школског дворишта са идејом „подсетника“ ... Сви знамо да представе и глума на децу остављају снажан утисак. Као учитељица, поборник сам примене драмског израза, јер представља интегративни облик поучавања  којим се постиже потреба проширивања знања и ван оквира наставног плана, тј. слободно кретање кроз садржаје различитих предмета, истраживање, уз велику одговорност за сопствени рад и заједнички успех, уз процењивање себе и других. Деца тако лакше схватају, кроз игру, како се човек понаша према природи, увиђају шта је добро, а шта лоше. Закључују да су и они део природе, па сходно томе, шта се дешава у природи, дешава се и њима. Интердисциплинарним деловањем на свест ученика развијамо потребу очувања човекове животне средине чији смо и ми део и која је све више угрожена, а и ми са њом.               

Најважније је то што су деца на овакав начин мотивисана да теорију преточе у праксу, па је у даљем плану  рад на терену: чишћење школског дворишта, сађење цвећа, дрвећа, сакупљање пластичних флаша и старог папира за рециклирање... Веома је битно што су теоријска знања која су ученици стекли применљива у пракси, а у складу са преузетом, већ постојећом паролом: „Мисли глобално, ради локално“!  (фотографије и видео записи у прилогу ОВДЕ)


Форумску поруку уредио је Маријана Вељић март 1 '15
Примери симпатичних, а врло лако разумљивих и примењивих едукативних линкова за „мале“ ђаке:

https://www.youtube.com/watch?v=-5jjbcHN6WY

https://www.youtube.com/watch?v=YY3rLT9gU9I

https://www.youtube.com/watch?v=hbqv8vS0DmI

 

И још нешто... Не могу, а да не поменем феноменалан филм „Човек који је садио дрвеће“, који могу разумети ученици већ од 4.разреда (уз нашу помоћ), па надаље... Проверено, могу да размишљају у смеру познатих нам стихова „где год нађеш згодно место ти дрво посади, а дрво је благодарно, па ће да награди“... али и у смеру човекове истрајности и стваралаштва...

Čovek koji je sadio drveće – Jean Giono

httpv://www.youtube.com/watch?v=dyxURBVW_MU&feature=youtu.be

Слажем се да је важно почети са решавањем овог проблема. Најлогичније је да тај почетак буду породица и предшколске установе. Ја никако не бих умањивала њихов значај. Следећа је основна школа. Важна је добра воља и решеност да се полако искорењују неке негативне навике (да не кажем некултурне) идасе замењују позитивним примерима (облицима) понашања. Тако ћемо доћи до еколошке свести и, што је важније, еколошког понашања. Такви појединци би касније требало да буду спремни за ,,велика дела''. Ја ћу говорити о улози учитеља јер ми је то блиско. Ми имамо прилике да ову тему ,,провучемо'' кроз све предмете: српски језик, кроз читање књижевних дела са овом тематиком; света око нас/природе и друштва, кроз конкретне наставне јединице или корелацију у оквиру самог предмета; грађанско васпитање, кроз радионице; музичку културу, кроз певање песмица на ову тему; ликовне културе, у оквиру свих техника; народну традицију, наставне јединице о начинима градње кућа и о занатима; физичко васпитање; математику, кроз вешто састављене проблемске задатке за корелацију са другим предметима; час одељењског старечине, кроз добро осмишљене радионице; еколошку секцију... У оквиру еколошке секције децу најпре упознајем са еколошким календаром:

JANUAR
26. Dan obrazovanja o zaštiti životne sredine 
31. Nacionalni dan borbe protiv duvana

FEBRUAR
2. Dan močvarnih područja
14. Dan očuvanja energije
18. Dan biološke kontrole

MART
5. Dan energetske efikasnosti
21. Dan zaštite šuma
22. Dan zaštite voda
23. Dan meteorologije

APRIL
1. Dan Sekretarijata za zaštitu životne sredine
7. Dan zdravlja
22. Dan planete Zemlje
24. Dan laboratorijksih životinja
30. Dan Zavoda za zaštitu prirode

MAJ
6. Dan ekologa Srbije
8. Dan Sunca
9. Dan ptica 
10. Dan održivog razvoja 
15. Dan akcije za klimu
22. Dan zaštite biodiverziteta
24. Evropski dan parkova
31. Dan borbe protiv duvana

JUN
5. Dan zaštite životne sredine/Dan Nacionalnog parka Đerdap
8. Dan okeana
17. Dan borbe protiv isušivanja i poplava
29. Dan Dunava

JUL
11. Dan populacijа

AVGUST
Evropska noć slepih miševa (klizni datum avgust/septembar)

SEPTEMBAR
Dani evropske baštine (klizni datum)
4. Dan zaštite lešinara
16. Dan zaštite ozonskog omotača
18. Dan geologa
22. Evropski dan bez automobila
26. Dan čistih planina 
27. Dan turizma

OKTOBAR
1. i 2. Evropski vikend posmatranja ptica
4. Dan zaštite životinja
3. Dan staništa
16. Dan zdrave hrane
18. Dan pešačenja
24. Dan Ujedinjenih nacija 
24. Dan akcije protiv klimatskih promena
31. Dan Crnog mora
NOVEMBAR

3. Dan čistog vazduha 
6. Dan urbanih regija
7. Dan nauke
17. Dan ekoloških pokreta 
29. Dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR
11. Dan planina

Следећи на реду је ЕКОЛОШКИ БОНТОН: ЕКОЛОШКИ БОНТОН

Па ЕКОЛОШКА ХИМНА 1         ЕКОЛОШКА ХИМНА 2

Ту је и ЕКОЛОШКА АЗБУКА:

Добрица Ерић: ЕКОЛОШКА АЗБУКА

Ако

Будете

Више

Гајили

Дрвеће,

Ћаци

Еколози

Живећете

Здрави

И

Јаки

Као

Лавови.

Људи

Морају

Незагађене

Њиве

Орати,

Пшеницу

Радости

Сејати.

Тако

Ће

Увек

Фино

Хранити

Цело

Човечанство

Џакови

Шумадијски.

После тога прелазимо на практичне радове. Ту спадају: израде разних паноа, писање парола, прављење еколошких часописа, израде плана акције за очување и уређење околине, уређење учионице и школског дворишта, сакупљање секундарних сировина, излети и шетње у природи ради уочавања примера људске небриге, али и позитивних примера понашања људи...

И У СВАКОЈ ПРИЛИЦИ ИНСИСТИРАТИ НА ЕКОЛОШКОМ ПОНАШАЊУ!

Форумску поруку уредио је Љиљана Филиповић Пејчић март 2 '15
Материјал за еколошку секцију:

http://odiseja.co.rs/images/pdfovi/101%20nacin%20da%20spasite%20zemlju%20-%20zaviri%20u%20knjigu.pdf


http://odiseja.co.rs/images/pdfovi/poruka%20u%20boci%20-%20zaviri%20u%20knjigu.pdf


ЕКОЛОШКЕ НАВИКЕ КОЈЕ ТРЕБА РАЗВИЈАТИ КОД ДЕЦЕ


http://www.ekologija.rs/


http://www.slideshare.net/ljubichica/ekologija-osnovni-pojmovi


ЕКОЛОГИЈА 


ЈЕДНА РАДИОНИЦА - ВОДА


Iz knjige “Ispod neba deci treba” Lucije Tasić, poglavlje ”Čista sredina zdrava okolina”.

A – Anđelkа voli zdrаvu hrаnu.

B – Bubаšvаbe ne trebа gаjiti u stаnu.

V– Vodа je izvor zdrаvljа i životа.

G – Gukаnje golubovа prаvа je lepotа.

D – Dim zаgаđuje i truje sredinu.

Đ – Đorđe čuvа svoju okolinu.

E – Ekologijа je nаjlepšа nаukа.

Ž – Željnа sаm tišine, smetа mi bukа.

Z – Zimske pаdаvine uništаvаju bаcile.

I – Izdаnci pšenice ispod snegа vire.

J – Jednu jаbuku pojedi svаki dаn.

K – Kаd je vаzduh čist imаš mirаn sаn.

L – Lekovite biljke trebа sаkupljаti.

LJ – LJubаv ti prirodа višestruko vrаti.

M – Mojа mаmа smeće propisno odlаže.

N – Nаnin čаj kod bolovа pomаže.

NJ – NJive ne trebа prskаti otrovimа.

O – Oko moje uživа u zelenim borovimа.

P – Ptice mnogo vole vаzduh i slobodu.

R – Ribаmа morаmo sаčuvаti vodu.

S – Sunce su milo oštetili ljudi.

T – Trebа gа čuvаti dа nаm ne nаudi.

Ć – Ćukovi vole šumicu i gаj.

U – U selu svаkom prаvi je rаj.

F – Fenjere svoje svici rаdo pаle.

H – Hrаnu trebа sаčuvаti zа potomke mаle.

C – Cveće je lepo bаš kаo i decа.

Č – Čoveku je prirodа od svegа prečа.

DŽ – DŽemperi se prаve od ovčije vune.

                                                         Š – Šume trebа dа su svаkog dаnа pune
Форумску поруку уредио је Љиљана Филиповић Пејчић март 2 '15

Цитат од Љиљана Филиповић Пејчић Материјал за еколошку секцију:

http://odiseja.co.rs/images/pdfovi/101%20nacin%20da%20spasite%20zemlju%20-%20zaviri%20u%20knjigu.pdf


http://odiseja.co.rs/images/pdfovi/poruka%20u%20boci%20-%20zaviri%20u%20knjigu.pdf


ЕКОЛОШКЕ НАВИКЕ КОЈЕ ТРЕБА РАЗВИЈАТИ КОД ДЕЦЕ


http://www.ekologija.rs/


http://www.slideshare.net/ljubichica/ekologija-osnovni-pojmovi


ЕКОЛОГИЈА 


ЈЕДНА РАДИОНИЦА - ВОДА


Iz knjige “Ispod neba deci treba” Lucije Tasić, poglavlje ”Čista sredina zdrava okolina”.

A – Anđelkа voli zdrаvu hrаnu.

B – Bubаšvаbe ne trebа gаjiti u stаnu.

V– Vodа je izvor zdrаvljа i životа.

G – Gukаnje golubovа prаvа je lepotа.

D – Dim zаgаđuje i truje sredinu.

Đ – Đorđe čuvа svoju okolinu.

E – Ekologijа je nаjlepšа nаukа.

Ž – Željnа sаm tišine, smetа mi bukа.

Z – Zimske pаdаvine uništаvаju bаcile.

I – Izdаnci pšenice ispod snegа vire.

J – Jednu jаbuku pojedi svаki dаn.

K – Kаd je vаzduh čist imаš mirаn sаn.

L – Lekovite biljke trebа sаkupljаti.

LJ – LJubаv ti prirodа višestruko vrаti.

M – Mojа mаmа smeće propisno odlаže.

N – Nаnin čаj kod bolovа pomаže.

NJ – NJive ne trebа prskаti otrovimа.

O – Oko moje uživа u zelenim borovimа.

P – Ptice mnogo vole vаzduh i slobodu.

R – Ribаmа morаmo sаčuvаti vodu.

S – Sunce su milo oštetili ljudi.

T – Trebа gа čuvаti dа nаm ne nаudi.

Ć – Ćukovi vole šumicu i gаj.

U – U selu svаkom prаvi je rаj.

F – Fenjere svoje svici rаdo pаle.

H – Hrаnu trebа sаčuvаti zа potomke mаle.

C – Cveće je lepo bаš kаo i decа.

Č – Čoveku je prirodа od svegа prečа.

DŽ – DŽemperi se prаve od ovčije vune.

                                                         Š – Šume trebа dа su svаkog dаnа pune
Koleginice Љиљана, хвала на тако свеобухватном материјалу за еколошку секцију. Можда би администратор могао да размотри да искористи могућност да ова два  коментара пребаци у тему коју би и отворио Еколошка секција. Сигуран сам да би тако овај материјал био тако боље уочен и искоришћен.
Требало би поменути и изборни предмет Рука у тесту - откривање света (разредна настава), где ђаци промишљају и развијају интелектуалну активност и вештине у процесу упознавања и разумевања појава у природи (посматрају, анализирају и доносе закључке, сазнају и разумеју шта се догађа са природом) те тако развијају и одговорнији однос према животној средини.
Боравећи на интернационалној конференцији у Сомбору, MALT '14, имала сам прилику да упознам, слушам излагање и разговарам са Др Стеваном Јокићем, покретачем пројекта Рука у тесту у Србији кроз који се стимулише експериментални приступ научном описмењавању основаца... У вези са нашом темом, за рад у одељењу могу се искористити преведене књиге (Рука у тесту, Зрнца наука), семинари, садржаји линкова ...
Информативно:
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=1
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/klima/zasto.htm
http://www.institutfrancais.rs/pdf/LamapConcoursSR.pdf
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/handson4/


Форумску поруку уредио је Маријана Вељић март 3 '15
Ана Павловић март 3 '15
Осим обележавања значајних датума у оквиру Календара јавног здравља, у нашој школи (Средња медицинска школа) постоји секција за промоцију здравих стилова живота, која се показала као врло корисном за подизање свести ученика и грађана о значају физичке активности (ученици кроз различите радионице, шетњу градом поводом Светског дана борбе против дијабетеса, предавања промовишу здрав стил живота). 
Мени као наставнику енглеског језика у средњој стручној школи је, чини ми се, лакше да ову тему провучем кроз своје часове јер пре свега уџбеници које користимо у настави много пажње посвећују томе задњих година а и дата ми је слобода да бирам теме и текстове које ученицима могу да буду занимљиве за рад на редовном часу али и за додатну наставу и секцију.

Исто тако на часовима одељенског старешине постоји могућност да се ученици ближе упознају са одрживим развојем и можда осмисле и неку радионицу или акцију коју могу да спроведу на територији града.
Да, слажем се! Руку у тесту сам испустила из вида јер тренутно немам тај изборни предмет. Чувари природе, такође. 
Цитат од Маријана Вељић Требало би поменути и изборни предмет Рука у тесту - откривање света (разредна настава), где ђаци промишљају и развијају интелектуалну активност и вештине у процесу упознавања и разумевања појава у природи (посматрају, анализирају и доносе закључке, сазнају и разумеју шта се догађа са природом) те тако развијају и одговорнији однос према животној средини.
Боравећи на интернационалној конференцији у Сомбору, MALT '14, имала сам прилику да упознам, слушам излагање и разговарам са Др Стеваном Јокићем, покретачем пројекта Рука у тесту у Србији кроз који се стимулише експериментални приступ научном описмењавању основаца... У вези са нашом темом, за рад у одељењу могу се искористити преведене књиге (Рука у тесту, Зрнца наука), семинари, садржаји линкова ...
Информативно:
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=1
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/klima/zasto.htm
http://www.institutfrancais.rs/pdf/LamapConcoursSR.pdf
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/handson4/Радим у Машинској техничкој школи "14.октобар" у Краљеву. Ми смо се 2013.укључили у Међународни програм Еко школе и Еко факултети и крајем 2014.добили смо Зелену заставу и  ушли на светску мапу еко школа. Ако чак и те чињенице, с обзиром на то колико се мало одваја на светском нивоу за еко активности и одрживи развој,  одбацимо као минорне, остаје видљиво, у школи и око школе, ангажовање ученика, колега и лагана промена свести свих нас. У духу општег пропадања, негације свега лепог и једног општег нихилизма, деца су пронашла начин како да уређују своју околину, како да организују презентације за вршњаке, како да прикупљају папир за рециклажу и одвајају књиге за сиромашне основце и још много тога. Све колеге  су уживале, међусобно смо сарађивали и еко теме провлачили кроз многе предмете, од рачунара, преко моделирања до праксе. Идеје су дате у оквиру Упутство.

Прилажем кратак извештај са Пројекног дана Еко школе. У оквиру Упутства може се видети како је све ово до сада предложено дато "step by step". У Хрватској овај програм живи већ дуже од деценије, а координатори еко школа имају и финансијски бенефит.Ми смо наравно одувек били ентузијасти, па тога овде још нема, али искуство је лепо. 

Цитат од Данијела Јанковић Радим у Машинској техничкој школи "14.октобар" у Краљеву. Ми смо се 2013.укључили у Међународни програм Еко школе и Еко факултети и крајем 2014.добили смо Зелену заставу и  ушли на светску мапу еко школа. Ако чак и те чињенице, с обзиром на то колико се мало одваја на светском нивоу за еко активности и одрживи развој,  одбацимо као минорне, остаје видљиво, у школи и око школе, ангажовање ученика, колега и лагана промена свести свих нас. У духу општег пропадања, негације свега лепог и једног општег нихилизма, деца су пронашла начин како да уређују своју околину, како да организују презентације за вршњаке, како да прикупљају папир за рециклажу и одвајају књиге за сиромашне основце и још много тога. Све колеге  су уживале, међусобно смо сарађивали и еко теме провлачили кроз многе предмете, од рачунара, преко моделирања до праксе. Идеје су дате у оквиру Упутство.

Прилажем кратак извештај са Пројекног дана Еко школе. У оквиру Упутства може се видети како је све ово до сада предложено дато "step by step". У Хрватској овај програм живи већ дуже од деценије, а координатори еко школа имају и финансијски бенефит.Ми смо наравно одувек били ентузијасти, па тога овде још нема, али искуство је лепо. 


Bravo!!! И сам сам на листи пријатеља. Драго ми је да сте поменули ову организацију. Довољно је погледати назив пројекта, а и саме организације па да свима добронамернима буде јасно о чему свевреме говорим. Игнорисање неће ствар поправити. 
Странице: « 1 2 3 »