Одрживи развој као стил живота | Форум

Цитат од Вукашин Б. Васић
Цитат од Светлана Мандић Одрживи развој заиста представља стил живота. У основи јесте кућно васпитање детета, али сматрам да се одређене навике могу усвојити током целог живота. Улога школе и друштва у целини је да својим активностима утиче на изградњу здравих стилова живота и стицању одређених навика. Потребно је кроз различити наставне и ваннаставне активности развити свест код ученика о значају штедње енергије, очувању животне средине, штедњи чисте воде, прикупљању и рециклажи отпада итд. Усвајањем наизглед ситних навика сваки појединац би учинио много по питању одрживог развоја (гасити светло када се напусти просторија, обичне сијалице заменити штедљивим, смањити млаз воде приликом туширање, ...)

Све што сте набројали и још много тога представља начин живота на који се морамо навикавати. То би се могло назвати најискренијом бригом оа заштити животне средине, али никако одрживим развојем.


Форумску поруку уредио је Вукашин Б. Васић феб. 28 '15
Ана Павловић март 3 '15
Слажем се са колегама да се у породици и школама може утицати на подизање свести код ученика о одрживом развоју и пропагирање здравих стилова живота. У нашој школи постоји Секција за промоцију здравих стилова живота (баш тако се зове). У питању је средња медицинска школа, те су носиоци активности у оквиру ове секције наставници Здравствене неге и ученици. Наставници обучавају групу ученика да постану едукатори кроз радионице о здравој исхрани и физичкој активности. Такође, у школи се обележавају сви важни датуми из Календара јавног здравља: Светски дан вода, Светски дан здравља, Дан планете земље; кроз израду различитих едукативних материјала, плаката, постера и на тај начин се такође популарише очување животне средине.
Сматрам да са пропагирањем здравих стилова живота треба почети још од вртића, а у основној и средњој школи само наставити са активностима. Идеја о Секцији за промоцију здравих стилова живота је одлична. Ученици едукатори ће више утицати на своје врђњаке него одрасли.
Само кућно васпитање, на јавним местима и васпитање у школи може донети одрживи развој будућим генерацијама.  
Мислим да идеју о одрживом развоју треба неговати још од ,,малих ногу", а пре свега у породици, где треба детету развијати свест о здравим стиловима живота, о заштити животне средине, о штедњи енергије итд. Нема одрживог развоја док се не промени свест људи, а и брига државне власти, као једне од кључних фактора.
Ирена Лилић март 4 '15
Слажем се у потпуности са колегиницом Јеленом Пауновић. Међутим, у том контексту су одговорни родитељи и средина. Поред тога, сматрам као и остале колеге да развијање свести код ученика о одрживом развоју као стил живота треба неговати у школама у оквиру секција и трудити се да провлачимо одрживи развој кроз наставне предмете, где одговорност преузимамо ми - наставници.
О одрживом развоју се мора говорити увек и свугде, у кући и школи и на улици. Здрави стилови  живота се развијају и негују. У школи у којој радим недавно је Вршњачки тим школе са наставницама које их воде организовао акцију прикупљања старог папира и сва прикупљена средсва су донирана регионалној болници одељењу за вештачку оплодњу.  Поред ове одличне идеје организују се и трибине на теме из Календара јавног здравља, затим се уређује и одржава школско двориште.
Слажем се са колегама да на сваком месту и у свакој прилици мора се говорити о заштити животне средине, неговати свест о здравим стиловима живота. Подизањем интересовања код ученика за заштиту животне средине и за развијање здравих животних навика, сигурно ћемо допринети развијању свести о одрживом развоју. Моја школа организује више активности са циљем да се промовишу ове вредности, а то су: различитите едукативне радионице на тему екологије, скупљање секундарних сировина за рециклажу, обележавње важних датума, ...
Славка Чичак март 5 '15
Одрживи развој треба да буде начин живљења. Како то применити и почети? Вероватно едукацјом. Школе су  идеално место за то. Прво морамо променти себе, своју свест... показивати  личним примером па онда едуковати. Ја тако мислим.  
Странице: « 1 2