Неки од показатеља "стања и збивања" (на глобалном и локалном плану) | Форум

С обзиром да се приближава Празник, користим прилику да честитам свим драгим колегиницама са жељом да га проведу у срећи са својим најдражима.


С тим у вези, ево једног индикатора који се назива Индекс неједнакости полова (GII). То је композитни индекс који има три димензије: репродуктивно здравље (стопа смртности породиља и стопа трудноћа код адолесцената), оснаживање (заступљеност у парламенту и на студијама) и учешће на тржишту рада (у свим статусима). Овајиндекс показује колика је пропуштена добит за друштво у целини уколико постоји неједнакост између пплова.


Програм за развој УН објављује годишње извештаје (последњи 2014.) На жалост, за Србију нема расположивих података у овом извештају, осим што је Србија рангирана као 77. по једном ширем индикатору - Human Development Index (HDI). Занимљиво је да је као права котирана Словенија. Корелација, тачније каузалност између  HDI i GII је очигледба.


ГИИ

Форумску поруку уредио је Вукашин Б. Васић март 6 '15