Друштво школских библиотекара Србије | Форум

Друштво, основано 2006. године, својим радом указује на важну улогу библиотекара у школи и подстиче библиотекаре на струковно повезивање и стручно усавршавање.

На сајту http://skolskibibliotekari.edu.rs библиотекари могу наћи информације и документа потребне за свакодневни рад. Од маја 2011. године објављује се и он-лајн часопис Школски библиотекар http://casopisbibliotekar.wordpress.com/ (од 2006. до 2009 године штампано је пет бројева Билтена, гласила Друштва).

Друштво за своје чланове организује трибине, као вид стручног усавршавања, а од јануара до марта 2012. године реализован је и пројекат Школска библиотека и интернет (практична обука о основама сналажења и коришћења бесплатних интернет-услуга и њиховој примени у образовању) у оквиру Програма подршке пројектима популаризације Интернета Регистра националног интернет домена Србије за 2011. годину.

Друштво је на један посебан начин промовисало рад библиотекара и библиотека кроз пројекат Оштро перо (од октобра до децембра 2011. године) у коме су учествовали ученици и библиотекари шест београдских основних школа.

Све се више истиче потреба за сарадњом у школи кроз интердисциплинарну/тематску/пројектну наставу у којој библиотекар покреће, планира и реализује активности заједно са наставником. У 2011/2012. школској години Друштво је организатор два семинара намењена и библиотекарима и наставницима чија је тема сарадња: Смотра стваралаштва школских библиотекара и Комуникација и интеракција у савременој школи.

Ова мрежа, заједница просветних радника, чији је оснивач Славица Јурић, школски библиотекар, такође је промоција рада Друштва.

Али (увек има неко али), да би све ово вредело, треба да се у рад Друштва укључује више библиотекара. Некако су посустали после првог заноса из 2006. и 2007. године. Ево прилике да се јаве и кажу шта се то дешава. И како даље?

Ентузијазам јењава када нема никакве подршке(или сасвим мале) од државе, тј од Министарства просвете. Овако се улаже огроман труд, а резултати су скромни. Пре свега, огроман број школских библиотекара су привремено на том радном месту, нису посвећени овом напорном и одговорном раду, не знају ни да Друштво шк. библиотекара и постоји. Када смо имали обилазак неке библиотеке од стране надлежних из Министарства просвете? А обећано је да  ће прузети бригу о нама, установити полагање стручног испита(положене испите у Народној библиотеци су поништавали!!!) и тд. Или ја, можда, дај Боже, нисам обавештена. У једном свом есеју Исидора Секулић описује како господин из Министарства почетком двадесетог века у Холандији(?) изненада(али насмејан, ненамрштен) посећује једну школску библиотеку. Како је то лепо, како улива ентузијазам у раду! Чини ми се да ми то нећемо скоро дочекати.
модератор
Миодраг Јокић март 30 '12
Уочио сам да на сајту школских библиотекара нема довољно информација о семинарима који су акредитовани за текућу годину а чији организатор није Друштво.
Сматрам да ентузијазам библиотекара не јењава (до прошле школеске године и сама сам била школски библиотекар), али да немају довољно подршке ни у свом најближем окружењу.Неки су препуштени сами себи и раде колико им то услови дозвољавају.
Велики је проблем у малим школама где нема сталног библиотекара ,већ 5-6 колега ,,ради,, у зависности колико им недостаје до норме.
Марица Стојшин март 22 '13
Шта треба Друштво школских библиотркара и ми школски библиотекари да урадимо да нам Министарство просвете призна положен стручни испит у националним библиотекама?