Прочитана лектира. - Српски по гимназијском програму

Информације о групи

Српски по гимназијском програму

Часови српског језика и књижевности у гимназији
Марина Панић март 28 '12
Један од највећих проблема у мом раду јесте чињеница да се константно свађам око тога да ли је лектира прочитана. Сто пута сам се заклела и обавестила све ученике да:нећу ја њих уверавати да нису прочитали, већ они мене да јесу, али шта ћемо са пасивним и стидљивим ђацима приликом обраде лектире? Знам да неке колеге дају ТЕСТ ПРОЧИТАНОСТИ пред сваку обраду, али нисам сигурна како то функционише. Такође, и питање оцењивања јесте врло озбиљно. Да ли оцењујете сваког ђака на свакој лектири или тек понеког?
Форумску поруку уредио је Марина Панић март 28 '12
админ.
Славица Јурић март 31 '12
Док сам била у настави имала са исти проблем са основцима. Не толико што не прочитају, него и они што прочитају не знају шта су прочитали. Обавезно сам давала десетоминутне или 15-оминутне тестове провере да ли су прочитали, углавном прве две године. После се навикну и читају и то с оловком у руци, не на прелет па да не знају шта су прочитали. Тако су истовремено имали сви неку врсту оцене за труд читања - плус, а за три плуса пет (нисам баш ни ја толика баба-рога). Оцену сам давала иакључиво на усмено излагање, тако да им је разговор о прочитаној лектири била мала реторска школа. Унапред су добијали теме о којима ће излагати, некад по групама, некад сви исто... За то су добијали "целе" оцене,  али не само на садржај излагања, него и за начин излагања. Због тога им је то била најтеже зарађена оцена јер су морали да дотерају усмени израз. У процени њиховог излагања учествовали су други и били често строжи од мене. Неки су унапред спремали излагање и учили напамет. С тим сам се борила тако што сам прекидала "бубање" и постављала другачије формулисано питање о истом. Тако сам надокнађивала недостатак простора за неговање културе изражавања. За такав поступак, пре увођења, и прекидања дугодеценијске традиције да се о лектирама пише (читај: преписује) у свескама тврдих корица тражила сам савет саветница, као и за многе друге своје "испаде" из наслеђеног система. Обе саветнице су здушно подржале промену. То ми је значило и као одбрана од оних што се буне и воле лакше начине, не толико међу ученицима, него међу родитељима, а богме и међу колегама који то одмах схвате као прекор себи. А то је био обичан експеримент којим сам покушавала да надокнадим пропусте ситема.
Не знам на шта би то личило после 10 година, али слушајући их данас како причају, све ми се чини да би можда и читали, али би ретко ко имао више од 3 на своје способности изношења мисли усменим путем.
Поштоване колегинице,

мислим да је то вечити проблем наставника који упорно покушавају да ученике мотивишу да читају, али и ученика који се довијају на разне начине да избегну читање по сваку цену. Ја сам покушала нешто ново, уместо стандардних тестова прочитаности ученици, након обрађене лектире, по групама добију одређене задатке које самостално презентују на часу. Могу да користе све расположиве видове прикупљања и презентовања информација, али се највише вреднује оригиналност, занимљивост, разумевање и повезивање са садашњим временом и акуелним проблемима. 

Резултат је и мени био изненађење. Код неких ученика нисмо одмакли даље од пуке репродукције, али је било и занимљивих и оригиналних излагања. На пример, о Хамлету су говорили у 1. лицу, његове монологе на енглеском језику, глумили су по улогама делове драме, доносили одломке из позоришних представа или из филма...

све у свему било је много занимљивије и они су се много боље осећали, јер су заиста имали слободу да изаберу не само оно што им је занимљиво, већ и начин на који ће то презентовати. Чак су и они који обично спавају дубоким зимским сном, покушали да покажу нешто што су припремили, јер их је група у којој су обавезивала да свој део задатка ураде.

Нисам сигурна да ли их је то озбиљно мотивисало да и даље читају, али их је подстакло да причају и учествују у раду на часу. Можда ће корак даље бити и читање, којем са толико много жеље тежимо.

Морате бити члан групе да бисте писали поруку.