Модели и примери сарадње са родитељима | Форум

админ.
Славица Јурић март 31 '12
Осим савета родитеља као саветодавног тела у школи, родитељи су са својим представницима присутни у школском Одбору. Право је регулисано обавештавање и учешће родитеља у праћењу рада ученика, присуству/ одсуству настави, поступку у васпитно-дисциплинској процедури и сл. То је оно што се мора јер је законом прописано.
Постоје и други видови сарадње с родитељима који нису законска обавеза, али су подразумевајући или пожељни. Има ли и другачијих лепих и ефикасних примера сарадње с родитељима у вашим школама или вашем искуству старешине, наставника, стручног сарадника?
Имам много лепих примера сарадње са родитељима мојих ученика, како формалних, тако и оних неформалних. За ову прилику ћу издвојити овај пример: један родитељ, професор математике по струци, је целом одељењу помогао да боље разумеју интеграле...Био је наш гост на одељењској заједници, а ми смо га мало ''злоупотребили''...мислим, неколико пута.:)
Да ли примера добре праксе заиста има? 

Конкретно, мислим на развојним планом предвиђене, формализоване активности, које нису у сфери тренутног надахнућа,  "добре вибрације" између разредног старешине и расположеног родитеља... Трагам за начином и путем до озбиљног, проактивног укључивања родитеља и локалне заједнице у живот школе!

Поделила бих са вама своје почетно истраживање Интернета на ту тему http://www.scoop.it/t/roditelji-lokalnazajednica


Први вид сарадње са родитељима, о коме  Славица пише, скоро да не постоји у нашој школи. Редовно се организују родитељски састанци на које дође само пар родитеља који сматрају да је образовање њихове деце важно. Већина родитеља деце која похађају нашу школу не мисли тако. Без обзира на то сарадња са родитељима не изостаје. Овај други вид сарадње који није законски регулосан али веома пожељан и успешан је скоро и једини вид сарадње са родитељима. Наставници одлазе кућама, прикупљају потребну документацију за упис ученика и едукују родитеље о важности редовног похађања школе. Код великог броја ученика наставник "преузима" улогу родитеља. (Задатак целог колектива је да ученику обезбеди основни прибор за рад, храну, одећу и обућу и помаже ученику при избору средње школе. Упућују их на здравствену негу по потреби и друге стручне службе). Мислим да је и ово добар вид сарадње наставника и родитеља посебно ако узмемо у обзир да велики број наших родитеља нема основно образовање и да уз децу и они уче.
Почетно трагање довело је до конкретног продукта - израде сегмента Развојног плана ОШ"Бранислав Нушић" ЕТОС.

Овај део планираних активности односи се на акције које ће школа спровести са циљем (жељом) да формализује, конкретизује и активира односе са родитељима и локалном заједницом. Кренули смо од овим претпоставки:

1. Све породице и школе желе најбоље за своју децу

2. Сва деца имају право и могућност да досегну свој пуни потенцијал

3. Породице су први и непрестани едукатори своје деце

4. Ефикасне школе обезбеђују подстицајно и подржавајуће образовно окружење

5. Породице и школе цене квалитетно образовање и професионалну експертизу наставника

6. Породице и школа уважавају различитост породица и користе је као ресурс за изградњу партнерства и школске заједнице

7. Партнерство породице и школе базирано је на узајамном поверењу, поштовању и одговорности

8. Преузимање иницијативе је пресудно за изградњу, одржавање и обнављање партнерства

9. Партнерство породице и школе стимулише мотивацију и учење код деце

10. Партнерство породице и школе ојачава везу школе са локалном заједницом

11. Партнерство може да укључи све организације које подржавају породице и школу


Дефинисали смо и структуре за подршку и одредили почетна задужења акционог тима школе. 

Инспирисани искуствима из Аустралије, разрадили смо 7 кључних области партнерства пориодице и школе:


А. Успостављање ефикасног система комуникације
Б. Повезивање учења код куће са учењем у школи
В. Изградња духа заједништва и идентитета
Г. Препознавање улоге породице
Д. Заједничко доношење одлука
Ђ. Колаборација са локалном заједницом
Е. Учешће породице у животу школе


Детаље прочитајте у документу који прилажем.   

Форумску поруку уредио је Катарина Алексић сеп. 27 '12
Прилози:
  tabele ETOS.docx (28.07Kb)
Верица Арула сеп. 27 '12
Чини ми се да све лежи у потреби да родитељи разумеју у потпуности процес образовања кроз који пролазе њихова деца. Важно је да  схвате улогу свих нас, па и своју, у том процесу. Ово носи са собом борбу са многим предрасудама, али ако одшкринемо више врата наших "радионица", пустимо и родитеље да тамо завире, сигурно да имамо више шансе да у њима нађемо сараднике и помагаче. Само треба кренути у том правцу, лагано, ситним корацима и напредак је неизбежан.
Наравно да постоје и позитивна искуства, мада их је мање него оних која то нису. Или нам се "добро" подразумева? Хм, у овом случају, рекла бих ипак - не. Веома смо срећни и ценимо када у данашње време наиђемо на праву и искрену сарадњу од стране ученичких родитеља.
Мислим да би та сарадња била многобројнија и чвршћа, када бисмо их на неки начин подстакли, као што је случај са горе поменутом ОШ "Бранислав Нушић". Јер без подстицања и указивања на то да смо спремни и отворени за сарадњу, само они са израженом иницијативом, или да кажемо, они најмање стидљиви ће прихватити да "пробијају лед" нудећи сарадњу у било ком облику.
Да додам да сам уверена да је у овом тренутку велика већина родитеља пре спремна да наставни кадар посматра као некога са "супарничке" стране него као некога са ким треба, чак је и неопходно да оствари сарадњу зарад добробити свог детета. За такво опште мишљење, без обзира на све појединачне лоше примере, најмање кривим баш оне који се налазе у настави. Када би они који највише ружног имају да кажу о просветним радницима провели само две недеље на нашем радном месту, променили би и мишљење и причу.
Недавно сам похађао семинар ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ где сам стекао драгоцена искуства о начину сарадње и са родитељима, и начину решавања проблема. Свакоме бих препоручио да уколико има могућност да похађа овај семинар и сигуран сам да ће знања и вештине које добије бити од велике помоћи у даљем раду.

Сматрам да су родитељи веома важан партнер у образовању и да у интересу свих, а пре свега, деце морамо радити тимски како би сваки проблем био решив.

Још само да и већина родитеља то увиди.
модератор

Од прошле године је Министарство просвете започело пилот-пројекат "И родитељи се питају" у пет општина. Формирани су ОСР (Општинси савет родитеља) који су састављени од родитеља представника из свих образовних установа на тој општини (вртићи, основне, средње, специјалне школе). Иницијатива је покренута на основу примера из окружења и главна идеја је да се родитељи подстакну да учествују у раду и животу школе, да буду обавештени и активно учествују у образовању своје деце. Озбиљно се ради на превазилажењу јаза између родитеља и наставника. Ја сам у том Савету као родитељ. Многи родитељи су скептични, не разумеју баш најбоље идеје, доста кукају и жале се, али се неке ствари ипак мрдају са мртве тачке. Школски Савети родитеља почињу нешто да предузимају, почињу да постављају питања, јављају се родитељи да учествују у раду неких тимова, укључују се и све више знају, чак и организују манифестације. Захваљујући тој едукацији родитеља, постоји шанса да родитељи више сарађују. Ја, као наставник и родитељ, мислим да треба мало едукације и наставницима, а родитељима треба много едукације.

Више о свему овоме: И родитељи се питају

 

Као библиотекар, имам одличну сарадњу са родитељима. Доносе књиге за библиотеку, изнајмљују, шаљу децу у библиотеку, прате страницу о библиотеци на сајту школе, иду са мном и децом у позориште, једна мама организује одлазак у позориште.

Форумску поруку уредио је Зорица Смиљанић сеп. 30 '12
Зорице,

Хвала много, проследићу линк својим колегама. Допада ми се идеја.
U cilju potpunijeg uključivanja roditelja u svakodnevni školski život njihove dece, odnedavno u mojoj školi postoji obaveštavanje roditelja o aktivnostima njihove dece i to putem SMS-a na kraju radnog dana. Za sada su to obaveštenja o odsustvu učenika sa nastave, o značajnom uspehu u učenju ili neprimerenom ponašanju koje remeti nastavu. Program je u fazi testiranja, a predvidja u budućnosti i elektronski dnevnik koji pruža uvid u učenikove ocene. Naravno, lični kontakt nastavnika i roditelja ostaje nezamenljiv, pa su SMS-poruke samo uvod, priprema za njihov susret! Informacije koje roditelj pravovremeno dobija treba da ga bolje upoznaju sa školskim delom života njegovog deteta i da ga motivišu za kvalitetnije i efikasnije učestvovanje u njemu.