Како се решава технолошки вишак | Форум

админ.
Искуство показује да се технолошки вишак на терену решава другачије иако постоји правна регулатива. Не само да се решава другачије, него постоје чак и различити аршини при проглашавању неког технолошким вишком. Рецимо, да ли је технолошки вишак неко ко је остао без пуне норме часова. Каква су ваша и искуства ваше школе? Да нисте и сами у овој немилој групи?
Технолошки вишак ми ни сад није јасна ситуација. Радим у једној школи још од 1980године у стални  радни однос . Када сам примлјен у сталном радном односу школа је била у другој ситуацији имала је дупла оделјенја, број ученика је у опаданју и дупла одељења је изгубила негде 1993 кад је и била велика инфлација. 

Те године сам и ја напустио радни однос, уствари половина нас радника није могло да се изфинансира да дође на посао и директор је одобрио појединцима неплаћено одсуство а појединцима прекинуо радни однос , ја сам био у ону половину са прекинутим радним односом. Следеће године био сам примлјен али сада ми рачунају од када сам примљен када  однос у школи   није имала више дупла одељења и немам 4(четири) часадо норме . Ове школске године сам конкурисао у школи у суседно село хтео сам да узмем потврду да сам технолошки вишак рекли су ми да нисам пријавлјен као технолошки вишак него само са непотпуном нормом и да је технолошки вишак само онај који је прошле године имао норму а ове нема а моја ситуација је била прије тог правилника. 

Колико знам, ако нисте на листи технолошких вишкова, јер нисте проглашени као такав у ово ''модерно'' доба, нико вас не може третирати вишком.
У вези са овом темом, рекла бих само да се клоните замке распитивања само у оквиру своје школе. То је такав лов у мутном, тако да се морате информисати свуда и сами :(
Ево једног занимљивог разговора на тему вишка запослених у просвети:

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Srbija-razgovara-Visak-zaposlenih-u-prosveti.sr.html

Ако сам добро схватила тему онда је поступак одређивања технолошког вишка и радника са непуним радним временом исти. Пре проглашавања наставника за технолошки вишак или смањења броја часова, врши се бодовање. Бодовала сам се једно 5 или више пута, последњи пут пре месец дана. О томе шта се бодује имате у члану 33 посебног колективног уговора, који можете пронаћи на интернету. Само гледајте да нађете верзију из 2011. Бодују се стаж, стручна спрема, такмичења ученика, објављени уџбеници и чланци, деца на школовању, ту је и ставка о инвалидитету и не знам шта још, мрзи ме сада да тражим. У принципу највише носи стаж, а залагања и усавршавања му по том правилнику дођу некако небитна.
Школа је у обавези да направи Правилник везан за школу, а један део Правилника јесте и део о бодовању. Тај Правилник се заснива на ПКУ, али дозвољава прецизирање појединих ставки. Још је овај последњи и мила мајка какав је био претходни. Закон каже да се не смеју смањити права запослених, али му се могу повећати у односу на званични папир. Хоћу да кажем, онда се могу разложити ставке и око залагања и постигнућа запослених. Успут будите речено, усавршавање не улази у бодовање. То нам је законска обавеза.
Форумску поруку уредио је Силвана Јовић јул 5 '12
Поздрав, колеге! Срећна сам што нађох место да ''издушим'' муку, јер се решењу проблема више не нада.. Рече колегиница Марија да су радници с непуним радним временом изједначени у статусу са ''технолошким'' вишковима, што је по Закону тачно, али у пракси невидиљив члан. Наиме, радници који су изгубили део норме или целу норму(на неодређено време били примљени) постају тзв. ''технолошки вишкови'' и према Закону доспевају на листе које се праве у оквиру школских управа по јединицама локалне самоуправе. То је све јасно и мислим да са тим нема проблема. Али и радници који немају пуну норму, него су примљени за део норме (чл. 137, ст. 2. ''Наставник, васпитач и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме свих облика непосредног рада са децом и ученицима, има статус запосленог са непуним радним временом'') имају право на преузимање по чл. 131: ''Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. овог закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се  споразумом, уз сагласност запосленог...''

Е, сад, пошто живимо у земљи Србији, све је на папиру лепо и бајно, али друкчије је мало у пракси!

Ја већ 6 година радим са 50% на неодређено време, за колико сам и примљена, а све службе Министарства од Школске управе преко републичког просветног инспектора до правника у  Сектору за нормативне послове Министарства су ми објасниле да сам ја радник с непуном нормом, али и да нисам баш то, односно да право на преузимање имају само технолошки вишкови...

Да скратим, поштује се само Колективни уговор у коме нема ни речи о радницима с непуним радним временом, већ само технолошки вишкови. Пракса изгледа овако: као радник са непуним радним временом немате право да се пријавите у Националну службу за запошљавање, јер школа треба да вас ''збрине'', у школи кажу да Школска управа тражи само спискове ''технолошких вишкова''. Нас са непуном нормом имају, али те спискове нико и не гледа, јер начелници допуштају расписивање конкурса, а кад се до тога дође, онда радник с непуним радним временом, лиценцом, успесима у раду, стручним усавршавањем, вишегодишњим искуством...по Закону има иста права као и неко ко је управо дипломирао. Даље, избор у радни однос по конкурсу не желим овде да коментаришем, осим да додам да постоји и преузимање до 20% више или мање од оног што неко већ има, али се преузимање врши само између школа (једна школа размени с другом 2 наставника, углавном због смањења путовања, али шанса да се то у пракси деси ''тежи бесконачном минусу'' :)

И, наравно, синдикати су се врло ''срчано'' борили да се преузимање с Листи односи и на раднике с непуним радним временом, али је вероватно у тој борби страдало много синдикалних бораца с обзиром да им срце крвари када се негде половином октобра појаве силни конкурси за сва она места која су и у септембру била слобподна, технолошки вишкови збринути, а директори примили по својој вољи ( Закон им то омогућава) нове раднике на период до 60 дана...И тако јово-наново - нова школска година, нови вишкови, нови нови радници и старе навике. :(