Групе

Информатика
Ово није група само за информатичаре. Ово је група за све које ова тема интересује. Добродошли!
94 чланови
Психологија
Група ће се бавити применом психолошких знања у васпитно-образовном процесу.
74 чланови
Српски за средњошколце
Група је оформљена за професоре српског језика и књижевности запослене у средњој школи,као и оне који воле језик и књиге.
58 чланови
Уметности
Група није намењена само уметницима већ свима који у уметности уживају, а верујем да сте то сви ви! Без обзира у којој конкретној уметности проналазите себе: ДОБРОДОШЛИ!
55 чланови
Школски библиотекари
Група је оформљена за школске библиотекаре, расправу о статусу библиотеке и библиотекара, размену искуства и информација, заједничко планирање пројеката и слично.
52 чланови
Математичари
Математика у ОШ
44 чланови
Рачунарство и информатика
Група формирана ради унапређења наставе информатике, борбе за опстанак и бољи статус предмета у гимназијама и размену искустава.
42 чланови
Србисти ОШ
Група намењена наставницима српског у основним школама
38 чланови
Грађанско васпитање
Размена искустава из наставе,употреба наставних средстава,сарадња Ученичких парламената школа
36 чланови
Екологија и биологија
Група је направљена са циљем да се на једном месту размењују искуства у реализацији наставних садржаја биологије и екологије.
34 чланови
Педагогија
Ова је група намењена школским педагозима.
31 чланови
Изокренута учионица
Група је намењена изокренутим наставницима, изокренутим ученицима и свима онима које изокренута учионица као педагошки модел интересује и који су ради да своја искуства поделе, а из туђих науче. 
29 чланови
Електротехника
Разматраћемо проблеме из ове области.
23 чланови
Енглески језик
Група намењена наставницима енглеског језика.
23 чланови
Tehničko i informatičko obrazovanje za osnovnu školu
Grupa će se bavit pitanjima i problemima predmeta tehničkog obrazovanja u osnovnim školama.Način realizacije plana i programa. Razmena iskustava u realizaciji nastavnog programa
22 чланови
Машинска група предмета
Група намењена наставницима машинске групе предмета и свима којима је техника блиска.
19 чланови
Физика
Побољшање наставе физике у школама Србије. Сарадња наставника.
17 чланови
Разредна настава
Група је формирана да окупи учитеље, да успостави везу за предметном наставом и пружи информације  о првом циклусу образовања и васпитања. 
17 чланови
Српски по гимназијском програму
Часови српског језика и књижевности у гимназији
16 чланови
Музика
Група је намењена наставницима музичких предмета у основним и средњим музичким школама, као и наставницима Музичке културе у свим осталим школама. Овде ћемо размењивати искуства и информације, заједнички планирати пројекте ... 
16 чланови

Странице: 1 2 3 »