Придружи се заједници.

Придружите се професионалној заједници просветних радника. Пронађите пријатеље и сараднике, размењујте знање и искуство!

Региструјте свој профил

Основне информације
Требало би да садржи само слова енглеске латинице и цифре.
Требало би да садржи само слова енглеске латинице и цифре.
Требало би да садржи само слова енглеске латинице и цифре.
Требало би да садржи само слова енглеске латинице и цифре.
Важећи
енглески алфабет и цифре
Пишите службеним писмом српског језика или бар латиницом са дијакритичким знацима (осим имејла и корисничког имена). Не одобравају се налози попуњавани енглеским алфабетом.
Пишите службеним писмом српског језика или бар латиницом са дијакритичким знацима (осим имејла и корисничког имена). Не одобравају се налози попуњавани енглеским алфабетом.
Пишите службеним писмом српског језика или бар латиницом са дијакритичким знацима (осим имејла и корисничког имена). Не одобравају се налози попуњавани енглеским алфабетом.
Пишите службеним писмом српског језика или бар латиницом са дијакритичким знацима (осим имејла и корисничког имена). Не одобравају се налози попуњавани енглеским алфабетом.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
степен образовања, звање, група, факултет
занимање које тренутно обављате у образовној институцији
занимање које тренутно обављате у образовној институцији
занимање које тренутно обављате у образовној институцији
занимање које тренутно обављате у образовној институцији
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
наведите број година стажа само у образовању
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
Назив институције у којој тренутно радите (може и адреса веб-сајта ако постоји)
место институције у којој радите
место институције у којој радите
место институције у којој радите
место институције у којој радите
место институције у којој радите
место институције у којој радите
место институције у којој радите
Интересовања
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Области које вас у професионалном развоју посебно занимају (наведите бар једну)
Која питања образовно-васпитног рада вас посебно занимају (бар једно)
Која питања образовно-васпитног рада вас посебно занимају (бар једно)
Која питања образовно-васпитног рада вас посебно занимају (бар једно)
Која питања образовно-васпитног рада вас посебно занимају (бар једно)
Која питања образовно-васпитног рада вас посебно занимају (бар једно)
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
стручно друштво/а чији сте члан
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Како сте сазнали за ову заједницу на мрежи?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Права и одговорности
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
Професионална заједница је попут неформалног стручног удружења запослених у образовању. Има своју структуру, концепцију, циљеве и кодекс. Пре ангажмана добро је да погледате наведени форум како бисте се упознали са концепцијом мреже и разликујете је од било које социјалне мреже и тако се и понашате. Овим питањем потврђујете да ћете то и учинити.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Заједница се разликује од глобалних социјалних мера по јасним циљевима и намени - професионалном развоју и некој врсти неформалног стручног удружења свих запослених у образовању ради размене и грађења знања. У складу са својим могућностима, интерсовањима, спремностима и жељама чекирајте оне опције у којима препознајете властита интересовања и могућност доприноса.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Заједница се разликује од глобалних социјалних мера по јасним циљевима и намени - професионалном развоју и некој врсти неформалног стручног удружења свих запослених у образовању ради размене и грађења знања. У складу са својим могућностима, интерсовањима, спремностима и жељама чекирајте оне опције у којима препознајете властита интересовања и могућност доприноса.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Заједница се разликује од глобалних социјалних мера по јасним циљевима и намени - професионалном развоју и некој врсти неформалног стручног удружења свих запослених у образовању ради размене и грађења знања. У складу са својим могућностима, интерсовањима, спремностима и жељама чекирајте оне опције у којима препознајете властита интересовања и могућност доприноса.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Заједница се разликује од глобалних социјалних мера по јасним циљевима и намени - професионалном развоју и некој врсти неформалног стручног удружења свих запослених у образовању ради размене и грађења знања. У складу са својим могућностима, интерсовањима, спремностима и жељама чекирајте оне опције у којима препознајете властита интересовања и могућност доприноса.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Заједница се разликује од глобалних социјалних мера по јасним циљевима и намени - професионалном развоју и некој врсти неформалног стручног удружења свих запослених у образовању ради размене и грађења знања. У складу са својим могућностима, интерсовањима, спремностима и жељама чекирајте оне опције у којима препознајете властита интересовања и могућност доприноса.
Заједница има администраторе и модераторе. Модератори одобравају нове чланове, прегледајући претходно њихове регистраторске пријаве. Уколико уоче неправилности у ангажману чланова (отварање форума на погрешном месту, покретање неадекватне групе, коришћење службеног писма и сл) обавештавају их да исправе пропуст. Модератори имају право да бришу сувишне медијске садржаје, непристојне поруке и суспендују чланове који не поштују кодекс заједнице. Имају свој форум за договор, невидљив осталима.
Заједница има администраторе и модераторе. Модератори одобравају нове чланове, прегледајући претходно њихове регистраторске пријаве. Уколико уоче неправилности у ангажману чланова (отварање форума на погрешном месту, покретање неадекватне групе, коришћење службеног писма и сл) обавештавају их да исправе пропуст. Модератори имају право да бришу сувишне медијске садржаје, непристојне поруке и суспендују чланове који не поштују кодекс заједнице. Имају свој форум за договор, невидљив осталима.
Заједница има администраторе и модераторе. Модератори одобравају нове чланове, прегледајући претходно њихове регистраторске пријаве. Уколико уоче неправилности у ангажману чланова (отварање форума на погрешном месту, покретање неадекватне групе, коришћење службеног писма и сл) обавештавају их да исправе пропуст. Модератори имају право да бришу сувишне медијске садржаје, непристојне поруке и суспендују чланове који не поштују кодекс заједнице. Имају свој форум за договор, невидљив осталима.
Заједница има администраторе и модераторе. Модератори одобравају нове чланове, прегледајући претходно њихове регистраторске пријаве. Уколико уоче неправилности у ангажману чланова (отварање форума на погрешном месту, покретање неадекватне групе, коришћење службеног писма и сл) обавештавају их да исправе пропуст. Модератори имају право да бришу сувишне медијске садржаје, непристојне поруке и суспендују чланове који не поштују кодекс заједнице. Имају свој форум за договор, невидљив осталима.
Веб-идентитет
Адреса личног блога или веб-сајта, а ко немате онда веб-адареса институције
Адреса личног блога или веб-сајта, а ко немате онда веб-адареса институције
Адреса личног блога или веб-сајта, а ко немате онда веб-адареса институције
Адреса личног блога или веб-сајта, а ко немате онда веб-адареса институције
Адреса личног блога или веб-сајта, а ко немате онда веб-адареса институције
Унесите веб-адресу до електронске радне биографије или странице "О мени", ако имате, оставите празно ако је немате.
Унесите веб-адресу до електронске радне биографије или странице "О мени", ако имате, оставите празно ако је немате.
Унесите веб-адресу до електронске радне биографије или странице "О мени", ако имате, оставите празно ако је немате.
Унесите веб-адресу до електронске радне биографије или странице "О мени", ако имате, оставите празно ако је немате.
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако их имате, унесите УРЛ
Ако их имате, унесите УРЛ
Ако их имате, унесите УРЛ
Ако их имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Ако га имате, унесите УРЛ
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Уколико их имате, унесите УРЛ (одвојите запетама)
Кориснички фото
Услови коришћења
Captcha