Oбразовни материјал за учење српског језика за децу из дијаспоре узраста 6 до 10 година.