Линкови Aнита Бојић Перкин

На овом сајту можете се упознати са кратком историјом филозофије. Сајт је занимљив јер на разумљив и једноставан начин п... Више