Линкови Зорица Смиљанић

Јасно изложене технике за учење, брзо читање, убрзано памћење, за мотивацију и комуникацију могу се гледати као најзаним... Више