Линкови Јована Павловић

Сјајан приручник који нас упознаје са различитим стиловима учења, нуди стратегије и вежбе помоћу којих их можемо развити... Више