Линкови Милош Прелић

На овом линку можете сазнати понешто о природним наукама, медицини, екологији, познатим научницима и теоријама и сл. Тек... Више
Заслугом колеге Србољуба Митића можете скинути све бројеве часописа Млади физичар и то од броја 1 до 103. Корисно и веом... Више
Сајт се бави ширим спектром тема укључујући и теме које су на рубу данашње признате науке. Упознаћете свет физике, техно... Више
Сајт је посвећен свету елементарних честица и разумљив је и онима који нису студирали физику. Бави се тзв Стандарним мод... Више