Линкови Милорад Мурић

Веома користан сајт за наставнике физике или електротехнике јер на очигледан начин приказује одвијање различитих појава. Више
Изузетно користан сајт ако желите брзо илако да научите или да употпуните своје знање о програмирању на различитим прогр... Више