• За и против пројектне наставе
    ,,Способност
    за рад у тиму и вештина пројектног планирања захтеви су које пред појединца
    ставља савремено друштво. Школа је дужна да одговори на те ...