• админ.
    Славица Јурић Креиран нови догађај
    div class="clearfix">
    Текстура - промоција часописа бр. 3
    Текстура је часопис за књижевност у школи и почетница за комшијску књижевност.  Намењена је наставницима, стручним сарадницима, библиотекарима – професионалцима који су по природи свог посла з...