• Милош Јеремић Креиран нови догађај
    div class="clearfix">
    Филозофија у филозофирању са децом (Philosophy in Philosophizing with Children)/ Сусрет европске фон...
    Скуп „Филозофија у филозофирању са децом (Philosophy in Philosophizing with Children)/ Сусрет европскефондације за унапређивање практиковања филозофије са децом 2012 (SOPHIA Network Mee