• Данијела Милановић Креиран нови догађај
    div class="clearfix">
    конференцију ICTeachers 2
    Центар за проучавање информационих технологија Београдске отворене школе уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва организује конференцију чији је циљ промоција употребе информацион...