• Милица Јоксић креирана нова група
    Уметности
    Група није намењена само уметницима већ свима који у уметности уживају, а верујем да сте то сви ви! Без обзира у којој конкретној уметности прона...
    Сви корисници: 55
    Марина Чудов управо придружени