• Јелена Матовић Креиран нови догађај
    div class="clearfix">
    Дечија недеља 1-7.октобар 2012.
    Ове године Дечија недеља се одржава као део шире националне кампање под нази­вом „Бољи смо заједно“, а посебна пажња се посвећује инклузији и промоцији права деце са сметњама у психофизичком развоју...