• Aнита Бојић Перкин Кратка историја филозофије
    http://www.filozofijainfo.com/istorija_filozofije.htm
    На овом сајту можете се упознати са кратком историјом филозофије. Сајт је занимљив јер на разумљив и једноставан начин пружа основан увид у историју ф...