• Горица Матић креирао нову групу
    Разредна настава
    Група је формирана да окупи учитеље, да успостави везу за предметном наставом и пружи информације  о првом циклусу образовања и васпитања.