• модератор
    Марина Радисављевић Креиран нови догађај
    51. вебинар
    Типови плагијатаДефинисање појма; врсте извора, типови плагијата; однос оригиналности и плагирања; аутоплагијат; значај намере у плагирању; културолошке и етичке перспективе плагијата Предавач: Слави...