Групе корисника Aнита Бојић Перкин

Школски библиотекари
Група је оформљена за школске библиотекаре, расправу о статусу библиотеке и библиотекара, размену искуства и информација, заједничко планирање пројеката и слично.
52 чланови
Психологија
Група ће се бавити применом психолошких знања у васпитно-образовном процесу.
74 чланови