Групе корисника Горица Матић

Математичари
Математика у ОШ
44 чланови
Психологија
Група ће се бавити применом психолошких знања у васпитно-образовном процесу.
74 чланови
Ликовна култура - Основна школа
Иновације у настави, упоређивање планова и програма, ликовни конкурси.
9 чланови
Дефектолози
Ова група је намењена свима онима који пружају посебну подршку у учењу и настави,како ученицима,тако и њиховим наставницима.
10 чланови
Разредна настава
Група је формирана да окупи учитеље, да успостави везу за предметном наставом и пружи информације  о првом циклусу образовања и васпитања. 
17 чланови