Групе корисника Биљана Дупор

Психологија
Група ће се бавити применом психолошких знања у васпитно-образовном процесу.
74 чланови
Грађанско васпитање
Размена искустава из наставе,употреба наставних средстава,сарадња Ученичких парламената школа
36 чланови
Педагогија
Ова је група намењена школским педагозима.
31 чланови