Групе корисника Бранка Стојић Вуковић

Психологија
Група ће се бавити применом психолошких знања у васпитно-образовном процесу.
74 чланови
Педагогија
Ова је група намењена школским педагозима.
31 чланови
Дефектолози
Ова група је намењена свима онима који пружају посебну подршку у учењу и настави,како ученицима,тако и њиховим наставницима.
10 чланови