Групе корисника Данимирка Миљковић

Информатика
Ово није група само за информатичаре. Ово је група за све које ова тема интересује. Добродошли!
94 чланови
Рачунарство и информатика
Група формирана ради унапређења наставе информатике, борбе за опстанак и бољи статус предмета у гимназијама и размену искустава.
42 чланови
Рачуноводство
Група је намењена професорима рачуноводства.
10 чланови