Групе корисника Милан Његомир

Електротехника
Разматраћемо проблеме из ове области.
23 чланови
Информатика
Ово није група само за информатичаре. Ово је група за све које ова тема интересује. Добродошли!
94 чланови
Физика
Побољшање наставе физике у школама Србије. Сарадња наставника.
17 чланови