Групе корисника Нада Пуртић

Информатика
Ово није група само за информатичаре. Ово је група за све које ова тема интересује. Добродошли!
94 чланови
Енглески језик
Група намењена наставницима енглеског језика.
23 чланови