Поклони које је добио Дејан Бошковић

Крећемо у нове победе! Срећно!
Само да Вас похвалим, слушала сам Вас на вебинару.