Поклони које је добио Дејан Бошковић

Само да Вас похвалим, слушала сам Вас на вебинару.